Tổng Bí thư: Tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng trong năm 2020

Chấp hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương điều hành

Ngày 15/1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 17 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng , Trưởng Ban Lãnh đạo.

Phiên họp nhằm kiểm điểm, bình chọn kết quả hoạt động năm 2019; trao đổi, cho quan điểm về hướng đi, nhiệm vụ trọng tâm công việc năm 2020.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ huy Nguyễn Phú Trọng, nêu rõ, nhìn lại năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng tới nay, công việc phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã có bước tiến khỏe mạnh, với đa dạng chủ trương, giải pháp chợt phá, đi tham gia chiều sâu, đạt phổ biến kết quả rất cần thiết, toàn vẹn, đồng bộ, rõ rệt hơn, được cán bộ, đảng viên và quần chúng. # tán thành, hưởng ứng, bình chọn cao.

Tham nhũng được kiềm dè bỉu, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm; góp phần cần thiết kiểm soát ổn định chính trị, phát hành kinh tế - phố hội, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Tính trong khoảng đầu nhiệm kỳ đến nay, theo Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành gần 80 văn phiên bản nhằm tăng cường công việc xây đắp Đảng, chuỗi hệ thống chính trị và PCTN; Quốc hội ban hành 63 luật, pháp lệnh, 66 nghị quyết; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 611 nghị định, 532 nghị quyết, 197 quyết định, góp phần hoàn thiện cách thức phòng dự phòng ngặt nghèo để "chẳng thể tham nhũng".

Công việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thăm dò, truy tố, xét xử, theo Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước, được chỉ huy đẩy mạnh, đi tham gia chiều sâu, tạo bước đột phá mới trong công việc nhận thấy, xử lý tham nhũng.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đơn vị quản lý đã thi hành kỷ luật đối với hơn 420 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý khiến trái.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thực hiện kỷ luật và bắt buộc Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ thực hiện kỷ luật đối với 3 doanh nghiệp đảng trực thuộc Trung ương và hơn 20 cán bộ diện Trung ương điều hành, trong đó có 5 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

 Tổng Bí thư: Tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng trong năm 2020 - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp.

Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, đã chấp hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương điều hành, trong đó có 21 Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng (2 Ủy viên Bộ Chính trị), 22 sỹ quan cấp tướng trong đội ngũ trang bị.

Qua công tác thanh tra, kiểm toán đã nhận thấy vi phạm, kiến nghị thu hồi, xử lý nguồn vốn 135.816 tỷ đồng và trên 897 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.967 đồng đội và nhiều cá nhân; chuyển tập đoàn thăm dò giải quyết 98 vụ việc, 121 đối tượng; dồn vào một chỗ xong xuôi thanh tra, kiểm toán các công trình thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận phố hội đặc biệt vồ cập và các vụ việc theo chiến lược của Ban Lãnh đạo.

Khởi tố mới và bình phục dò hỏi 19 vụ án, xét xử 10 đại án trong năm 2020

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm 2019, Ban Lãnh đạo theo dõi, chỉ huy xử lý 67 vụ án, 55 vụ việc, trong đó khởi tố mới và hồi phục điều tra 19 vụ án; đã hoàn thành dò xét 22 vụ án/132 bị can; đã truy tìm tố 21 vụ án/108 bị can; xét xử sơ thẩm 20 vụ án/85 bị cáo; xét xử phúc thẩm 15 vụ án/157 bị cáo; nhất là đã đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án tham nhũng, kinh tế hiểm nguy, phức hợp, dư luận phường hội đặc biệt đon đả.

Trong khoảng đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Ban Lãnh đạo đã chỉ đạo giải quyết 107 vụ án, 90 vụ việc, đã xét xử sơ thẩm 53 vụ/550 bị cáo; xét xử phúc thẩm 43 vụ/412 bị cáo, với các mức án nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn.

Một trong những kết quả nổi bật đáng chú ý là việc nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị choán đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (đã thu hồi được số tiền hơn 35.000 tỷ đồng; riêng các vụ án thuộc diện Ban Lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo đã tạm thời giữ, kê biên của nả, phong tỏa account, chặn đứng thương lượng của nả giá trị gần 24.000 tỷ đồng).

Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước bình chọn, công việc thông tin, tuyên truyền, bình thường, giáo dục về PCTN có đa dạng đổi mới. Các cơ quan chức năng đã chủ động hiểu tình hình lối suy nghĩ, dư luận xã hội, xác định phương hướng cung ứng, công khai kết quả và những vấn đề dư luận nhiệt tình trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế. Chiến trận Nước nhà và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện phố hội; thi hành có hiệu quả việc tiếp thu và xử lý tin tức đề đạt, tố cáo về tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan truyền thông, tin báo đã hăng hái tăng mạnh tuyên truyền về công việc PCTN.

Ban Lãnh đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, các Thành viên Ban Chỉ đạo và Công ty Túc trực của Ban Lãnh đạo tiếp tục thay đổi, nâng cao hiệu quả công tác, sâu sát, quyết liệt, phối thích hợp ăn nhịp, đồng bộ, quyết tâm cao.

Nêu nhiệm vụ trong năm 2020, TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan điểm "công việc PCTN cần tiếp diễn được tăng cường, với cố gắng cao hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn".

Cụ thể, Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước đòi hỏi tập trung tăng cường việc xây dựng, hoàn thành thể giễu cợt về quản lý kinh tế - phố hội và PCTN, dần dần xuất hiện chế độ phòng đề phòng để không thể tham nhũng theo Quyết nghị Đại hội XII của Đảng.

Người đứng đầu Đảng – Nhà nước cũng lãnh đạo tập trung rà soát, thanh tra, kiểm toán các ngành nhạy cảm, có rộng rãi dư luận về bị động, tham nhũng, kịp thời nhận thấy, giải quyết nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phép. "Kiên quyết không để lọt tham gia cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, có bộc lộ tiêu cực, tham nhũng", Tổng Bí thư - Chủ tịch nước nêu rõ.

Cũng theo chỉ huy của Tổng Bí thơ - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong năm 2020 sẽ dồn vào một chỗ lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ, giải quyết xong điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nguy hiểm, trong đó Để ý xác minh, dò hỏi khiến cho rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt đoạt. Theo đó, chấm dứt thăm dò 21 vụ án, kết thúc xác minh, giải quyết 21 vụ việc; truy vấn tố 23 vụ án; xét xử sơ thẩm 29 vụ án, xét xử phúc án 7 vụ án theo kế hoạch của Ban Chỉ huy. Dồn vào một chỗ đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận phố hội ân cần.

TBT-CTN cũng đề nghị chấn chỉnh, chiến đấu đẩy lùi tư tưởng run sợ việc tăng cường PCTN sẽ "khiến cho chậm chạp sự tạo ra", khiến cho "hạn nhạo báng sức thông minh, dám nghĩ, dám làm cho", "nhụt chí", "khiến cầm chừng mực", "phòng thủ" trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Cũng tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất hoàn thành chỉ huy giải quyết đối với 6 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ huy theo dõi, chỉ huy đã được khắc phục theo pháp luật của pháp luật.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ


Đọc thêm: bat dong san
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét