Thống Nhất (BAX) báo lợi nhuận năm 2019 cao gấp 4 lần, vượt 6% kế hoạch năm

Công ti cũ rích phần Thống Nhất (mã chứng khoán BAX) công bố Thông báo vốn đầu tư quý 4/2019 với doanh thu và lãi đều phát triển so với cùng kỳ.

Chi tiết, thu nhập thuần đạt gần 21 tỷ đồng, tăng 14% so với quý 4 năm rồi. Nhờ chi tiêu giá vốn giảm hơn 1 nửa cùng kỳ nên lợi nhuận gộp trong khoảng bán hàng và cung ứng dịch vụ tăng cường 67%, ghi kiếm được gần 17 tỷ đồng.

Trong kỳ thu nhập trong khoảng hoạt động nguồn vốn đẩy mạnh gấp 3,5 lần khi mà chi tiêu nguồn vốn chỉ phát sinh 3 triệu đồng và chi phí QLDN giảm10% nên kết quả LNST đạt 15,4 tỷ đồng tăng nhanh gấp 3,5 lần so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía tổ chức kinh doanh nguyên do lãi tăng mạnh là do trong kỳ công ti ghi nhận thu nhập trong khoảng công trình Khu trọng tâm phục vụ Khu kĩ nghệ Bàu Xéo (6 tỷ đồng) và điều chỉnh hạ thấp giá vốn đất nền Khu trọng tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo theo chi tiêu thực tế đầu cơ (5,2 tỷ đồng).

Năm 2019 doanh thu thuần đạt gần 184 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với nửa đầu năm ngoái và thực hiện được 91% ý tưởnrg năm. Trừ giá vốn Thống Nhất còn lãi gộp gần 79 tỷ đồng.

Thu nhập nguồn vốn đạt 14,5 tỷ đồng, chi tiêu tài chính chỉ phát sinh trong quý 4 gần 3 tỷ đồng. Sauk hi giảm trừ các khoản chi tiêu và thuế, lợi nhuận sau thuế Thống Nhất thu về đạt 85 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với kết quả đạt năm 2018, tương đương EPS đạt 10.369 đồng. Kết quả, mặc dầu chưa kết thúc được mục tiêu thu nhập song Thống Nhất đã vượt được 6% tiêu chí lãi cả năm mà ĐHCĐ uỷ thác.

Thống Nhất (BAX) báo lãi năm 2019 cao gấp 4 lần, vượt 6% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Minh Quang quẻ

Theo Nhịp Sống Việt


Đọc thêm: mua dat
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét