Đổi mới tư duy, hiểu kịp thời, tận dụng hiệu quả cơ hội sản xuất

"Thay đổi tư duy, nắm bắt kịp thời, sử dụng triệt để hiệu quả các cơ hội để phát triển" là tựa đề bài viết của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ Nguyễn Chí Dũng bỏ ra riêng cho cuốn sách "Dự báo 2020: Tiêu diệt/Tái thiết" do TTXVN xuất bạn dạng, tìm phiên bản quyền nội dung của công ty truyền thông quốc tế Project Syndicate.

VietnamPlus trân trọng trình bày cùng bạn đọc toàn văn bài viết:

Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp vn chấp hành kế hoạch phát hành kinh tế-xã hội đạt kết quả đầy đủ, xong xuôi toàn thể 12/12 chỉ tiêu chủ chốt Quốc hội giao.

Dĩ nhiên, bối cảnh năm 2020 dự báo còn rộng rãi phức hợp, khó lường, yếu tố tiện lợi, gian nan đan xen, nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong năm là rất nặng nề.

Để giải quyết được mục tiêu trong năm 2020, trước hết, phải lấy phát hành với tốc độ cao và vững bền dựa chủ quản tham gia kỹ thuật, kĩ nghệ và thay đổi sáng tạo; phải chủ động, hăng hái tham gia cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư gắn với công đoạn hội nhập quốc tế, thay đổi tư duy và hành động, hiểu kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để tạo ra.

Những thành tích kinh tế-xã hội

Năm 2019 các kết quả kinh tế nổi bật đat được đó là duy trì nền tảng, kiểm soát bất biến kinh tế vĩ mô trong bối cảnh khu vực và quốc tế cô động mạnh; lớn mạnh khá cao; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; các bằng phẳng lớn của nền kinh tế tiếp tục được củng cố, mở rộng.

Cơ cấu lại nền kinh tế thực chất hơn; trong bối cảnh gian nan các ngành, lĩnh vực cốt yếu vẫn phát hành bình ổn, tích cực; chế biến kĩ nghệ tăng mạnh, nhất là công nghiệp chế biến, chế tác kiểm soát vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nông nghiệp tương đối định hình; trong đó xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi trội; khu vực dịch vụ duy trì đà tăng khá cao.

Bên cạnh đó, không gian buôn bán tiếp tục được cải thiện, khó khăn được tháo gỡ, hồ sơ hành chính được cắt, giảm, đơn giản hóa, góp phần cung cấp đơn vị tiết giảm chi phí, tiếp xúc thị trường và nguồn lực, xúc tiến tinh thần thành lập công ty để khởi nghiệp, đổi mới thông minh, tạo ra các mô phỏng mới. Doanh nghiệp đăng ký xây dựng mới năm sau cao hơn năm trước.

Theo bình chọn của Diễn đàn Kinh tế Quả đât, Việt Nam lần đầu tiên vươn lên trong nửa trên của bảng xếp hạng trái đất, xếp hạng 67/141 nền kinh tế (tăng 10 bậc so với năm 2018) và xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất trái đất để đầu cơ (tăng 15 bậc so với năm 2018).

Độc lập, chủ quyền, trọn vẹn cương vực quốc gia được kiểm soát, vị thế, uy tín, vai trò của Giang sơn được chắc chắn và nâng cao. vietnam ngày một giành được sự ủng hộ, bình chọn cao của số đông quốc tế.

Tôi nhấn mạnh 3 xuất xứ để thực hiện được những thành công trong năm 2019 , bao gồm: kế thừa và phát huy những chiến thắng to lớn, cần thiết, có ý nghĩa lịch sử gần 35 năm đổi mới, những kết quả toàn vẹn đã đạt được trong 3 năm 2016, 2017 và 2018 và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Sự liên hiệp, thống nhất, cố gắng cố gắng, tầm thường sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; phát huy vừa đủ, chính xác vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền khiến chủ của dân chúng; sự đồng tâm tán đồng của cả chuỗi hệ thống chính trị, của toàn xã hội; sự phối liên kết ăn nhịp, đồng bộ, hiệu quả hơn của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, lãnh đạo, đơn vị triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và sự chỉ huy quyết liệt của Chính phủ đã giải quyết kịp thời, hiệu quả các nhân tố đặt ra trong giai đoạn sản xuất, cải thiện mạnh mẽ không gian kinh doanh, đáp ứng đợi mong của phố hội.

Trục đường lối, chính sách đối ngoại đúng mực của Việt Nam chiếm được sự ủng hộ, đánh giá cao của đồng đội quốc tế, tranh thủ được các thời cơ mang đến trong quá trình hội nhập và hạn chế nhạo những rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra trong giai đoạn phát triển đất nước.

Trong thành công phổ biến của cả nước, Bộ Chiến lược và Đầu cơ với vai trò là công ty tham mưu ý tưởnrg, tổng thích hợp đánh giá phổ biến các chính sách phát hành kinh tế-xã hội đã luôn quán triệt sâu sắc và kiên trì ý thức cải cách, đổi mới, cố gắng bứt phá, phát huy trí óc tập thể, chấp hành và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra với phấn đấu cao nhất, nhất là trong công tác tham vấn tổng phù hợp về thể dè bỉu, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, luôn đi đầu trong công cuộc cải cách, đổi mới, xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Cần các động lực cho lớn mạnh

Bối cảnh năm 2020 dự đoán còn phổ thông phức hợp, khó lường, yếu tố thuận tiện, gian khổ đan xen, nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2020 là rất nặng nề.

Quyết nghị số 85/2019/QH14 về kế hoạch tạo ra kinh tế-xã hội 2020 đã được Quốc hội ưng chuẩn, đề ra 12 chỉ tiêu căn bản như tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân dưới 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu cơ phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP; tỷ trọng hộ nghèo (theo chuẩn có điều kiện kinh tế eo hẹp tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện có điều kiện kinh tế eo hẹp giảm 4%...

Để thực hiện thắng lợi Quyết nghị trên của Quốc hội, bây chừ, Bộ Ý tưởnrg và Đầu cơ đang phối thích hợp các Bộ, ngành nghề, tập đoàn can dự tham mưu Chính phủ xây dựng Quyết nghị số 01/NQ-CP về những biện pháp chủ đạo thực hiện ý tưởnrg tạo ra kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với các nhiệm vụ, biện pháp chủ chốt để chi tiết hóa 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết nghị số 85/2019/QH14 của Quốc hội và các tiêu chí ngành nghề, ngành để quyết tâm thực hiện, các nhiệm vụ trọng tâm của các công ty thi hành trong năm, cách thức và kịch bạn dạng điều hành của Chính phủ nhằm đạt tiêu chí đề ra.

Theo tôi, chúng ta cần quyết liệt thay đổi và cải cách hiệu quả hơn nữa để khơi thông thể nhạo báng, nguồn lực cho phát hành; tiếp diễn xây đắp, hoàn thành chuỗi hệ thống qui định theo hướng đồng bộ, tiến bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập; công ty thực thi qui định nghiêm minh; tập trung giữ ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền móng cho tạo ra với tốc độ cao và bền vững; tiếp diễn cải thiện rõ rệt môi trường đầu cơ, buôn bán bình đẳng, thông thoáng, thuận tiện, tăng năng lực khó khăn giang sơn.

Dường như đó, cần đẩy với tốc độ cao tiến độ chấp hành, phấn đấu chấm dứt các công trình cần thiết quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò đầu tàu của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn... sẽ tạo điều kiện cho các động lực tăng trưởng của nền kinh tế tiếp diễn phát huy hiệu quả tích cực.

Cùng với nền móng vĩ mô ổn định, với không gian đầu cơ buôn bán thông thoáng và sự nỗ lực không xong xuôi của các tổ chức để canh tân, đổi mới, dồn vào một chỗ tham gia việc tháo dỡ gỡ gian nan, vướng mắc, nhất là về thể giễu cợt, là yếu tố kiện thuận tiện tạo động lực các yếu tố kinh tế phấn chấn, ngày càng tăng đầu tư, đóng chai, tạo ra những năng lực mới tăng thêm cho nền kinh tế, giúp chấp hành thành công Ý tưởnrg phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Để thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu trên, theo tôi cần có sự phối kết hợp ăn nhịp, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa giữa các tập đoàn Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trận mạc nước nhà cùng sự đồng thuận, chung tay của toàn cục quần chúng để cùng khơi dậy tinh thần yêu nước, kiêu hãnh, ý chí, khả năng, khát vọng con người Việt Nam để vượt qua gian khổ, thi hành chiến thắng ý tưởnrg năm 2020 và 5 năm 2016-2020, tạo đà xây dựng non sông tạo ra, giàu mạnh và thịnh vượng trong những năm tới.

Đầu tiên, phải lấy “phát hành nhanh và bền vững dựa chủ chốt vào kỹ thuật, kĩ nghệ và đổi mới sáng tạo ; phải chủ động, hăng hái tham gia cuộc Cách mệnh công nghệ lần thứ tư gắn với công đoạn hội nhập quốc tế, thay đổi tư duy và hành động, hiểu kịp thời, sử dụng triệt để hiệu quả các thời cơ để phát triển;” tiếp theo, “lấy hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể nhạo báng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa toàn vẹn, đồng bộ, tân tiến, hội nhập và thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu quả là vấn đề kiện tiên quyết để thúc đẩy sản xuất đất nước.”

Và khác lạ là làm sao để khơi dậy khát vọng dân tộc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại cấu kết toàn dân tộc để xây dựng nước nhà tạo ra và cực thịnh; phát huy tối đa nhân tố loài người, lấy giá trị văn hóa, nhân loại Việt Nam là nền móng, sức mạnh nội sinh cần thiết đảm bảo sự tạo ra vững bền; đồng thời, xây dựng nền kinh tế chủ quyền, tự chủ phải trên hạ tầng khiến căn bản nghệ đi đôi với chủ động, tích cực hội nhập, đa dạng hóa hoạt động mua bán, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích nghi của nền kinh tế./.

Bộ trưởng Bộ Ý tưởnrg và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Vietnamplus


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét