Hơn 8.200 đơn vị kiến thiết mới trong 04 tuần đầu năm 2020 - CafeLand.Vn

CafeLand - Trong bốn tuần 1/2020, cả nước có 8.276 tổ chức thành lập mới với số vốn hoàn thành thủ tục là 267.200 tỉ đồng.

Theo Tổng Cục Báo cáo, trong tháng 1/2020, cả nước có 8.276 doanh nghiệp xây cất mới với số vốn chứng nhận là 267.200 tỉ đồng.

Có 5 lĩnh vực có số doanh nghiệp thi công mới tăng so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: chế biến phân chia điện, nước, gas tăng 8,6%; tin tức và truyền thông tăng 8%; khoa học, công nghiệp, dịch vụ trả lời, thiết kế, giới thiệu rộng rải và chuyên môn khác tăng 4,6%; giáo dục, huấn luyện tăng 2% và dịch vụ đang ký tạm trú thưởng thức tăng 0,2%.

Cũng trong 04 tuần 1/2020, số tổ chức đăng ký lâm thời dứt kinh doanh có thời hạn là 11.702 đơn vị, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; số công ty xong xuôi hoạt động chờ khiến cho hồ sơ giải thể là 5.555 đơn vị.

Nguyễn Văn

Xem tại: bds
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét