Thu tiền tư thục quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi phí không người nào rõ

Quỹ Hỗ trợ việc làm cho ngoài nước

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước có nguồn thu chủ đạo từ đóng góp của các doanh nghiệp và người công huân. Quỹ có tác dụng phát triển, mở mang thì trường công phu ngoài nước và nâng cao chất lượng nguồn công lao, cung cấp khắc phục rủi ro cho người lao động và tổ chức, song các hoạt động này hầu như thường có hiệu quả.

Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội cho hay, trong quá trình 2013-2018, số dư Quỹ từ đầu kỳ là 109 tỷ đồng và thu trong kỳ là 151 tỷ đồng. Thế nhưng, tổng chi trong cả thời kỳ là rất thấp, chỉ khoảng 62 tỷ đồng.

Đáng nói, hoạt động mở mang và phát hành thị trường chủ đạo là doanh nghiệp hội thảo và chi tiêu đoàn ra chỉ với tổng số tiền là 225 triệu tiền việt; chi hoạt động huấn luyện gần 4 tỷ đồng; chi hỗ trợ không may hơn 32,5 tỷ đồng.

Thu tiền dân lập quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi tiêu không ai rõ - Ảnh 1.

Các loại quỹ ngoài ngân sách thi công phổ biến, hoạt động chưa hiệu quả.

Trong khi đó chi công việc tuyên truyền qua công ty tạp chí là 13,1 tỷ đồng và chi cho công tác điều hành là 13 tỷ đồng (choán khoảng 22% tổng chi).

Quỹ Phòng chống chống thiên tai

Qua giám sát cho thấy, Quỹ này có nguồn thu trong khoảng tiền đóng góp bắt buộc hàng năm của các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, doanh nghiệp (tính theo tỷ lệ của nả) và tư nhân (1 ngày công đối với người công sức và 15.000 đồng đối với đối tượng khác) nhằm chi cung cấp các hoạt động phòng, chống thiên tai luật pháp tại Luật Phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, các pháp luật về nội dung chi của Quỹ trùng với nội dung chi trong khoảng ngừa ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, việc luật pháp đóng góp buộc phải của Quỹ chưa được sự đống ý trong khoảng các đơn vị (nhất là công ty nước ngoài) và quần chúng. # ở đông đảo địa phương. Có địa phương đã trợ thì dừng khoản thu này, làm tỷ trọng thu thực tiễn của các địa phương khá thấp so với chiến lược.

Trong khi, tỷ trọng và mức thu nhất thiết dẫn tới trạng thái các địa phương có diện tích dân số lớn số thu rất lớn, trong khi các địa phương có điều kiện kinh tế gian truân, nhiều lần gặp thiên tai thì số thu hàng năm rất thấp. Hình như luật pháp về mức chi đối với Quỹ thấp (dưới 1 tỷ đồng), dẫn tới tất cả địa phương có số dư Quỹ khá lớn.

Bởi vậy, Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội kiến nghị Chính phủ cần rà soát, tổng kết bình chọn hiệu quả hoạt động của Quỹ và nhân tố chỉnh cách thức thu, chi bảo đảm thích hợp với thực tại, tránh chồng chéo với nhiệm vụ chi trong khoảng nguồn phòng ngừa ngân sách hằng năm của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá

Qua giám sát cho thấy, nguồn thu của Quỹ chủ chốt từ đóng góp buộc phải theo tỷ trọng phần trăm (%) trên giá tính thuế tiêu thụ khác biệt từ các cơ sở chế biến, kinh doanh thuốc lá. Đây là một khoản thu có thuộc tính trùng với thuế tiêu thụ đặc biệt tấn công trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ.

Dường như, tất cả các nhiệm vụ chi của Quỹ trùng lặp với nhiệm vụ chi của NSNN, có 8 trong số 9 nhiệm vụ chi của Quỹ có thể giao cho các tổ chức thuộc Bộ Y tế thực hiện, như công việc truyền thông, xây đắp mô phỏng điểm, đơn vị cai nghiện, tìm hiểu tác hại thuốc lá,...

Mặt khác, qua giám sát, hoạt động của Quỹ chưa bình chọn được hiệu quả, dư nguồn lớn gây vung phí nguồn lực phường hội, chưa thu hút được sự đóng góp của các công ty quốc tế như chỉ tiêu đề ra.

Vì thế, Chính phủ cần kiểm tra, tổng kết đánh giá hiệu quả và sự quan trọng phải sống sót Quỹ.

Quỹ ổn định giá xăng dầu

Đối với Quỹ bất biến giá xăng, số tiền trích Quỹ được để lại tại các tổ chức làm mai kinh doanh xăng dầu (mức trích bây giờ là 300 đồng/lít), bản chất là một khoản thu trước của cư dân và tổ chức.

Thu tiền dân lập quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi tiêu không ai rõ - Ảnh 2.

Phổ thông quan điểm bắt buộc bỏ quỹ định hình xăng dầu


Thực tiễn hiện nay cho thấy, cơ sở để bất biến giá đã không còn phù hợp (giá hạ tầng dựa trên giá CIF, khi mà đóng gói trong nước đã đáp ứng tới 90% nhu cầu, kế bên việc đặt ra lợi nhuận định mức và chi tiêu buôn bán định mức là phi hoạt động mua bán). Ngoài ra các làm mối nhập khẩu xăng, dầu đã thi hành nghiệp vụ hedging (tức là nhất thiết giá trước để hạn chế tạo động giá xăng dầu tăng, giảm).

Việc thu trước của người tiêu xài 300 đồng/lít để tạo Quỹ là xuất xứ gây ra lạm phát thực tiễn và định kỳ vấn đề chỉnh giá là căn do gây ra lạm phát kỳ vọng. Việc dùng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện chưa đảm bảo tính minh bạch, công khai, dẫn tới sự phản ứng của người địa phương. Mặt khác, theo Luật Giá, có 11 mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá, trong khi chỉ có mặt hàng xăng dầu có Quỹ bất biến giá là chưa thích hợp.

Bởi thế, Chính phủ cần rà soát, tổng kết bình chọn hiệu quả hoạt động của Quỹ và tiến hành sửa đổi các văn bản pháp luật có can dự tới chính sách tính giá hạ tầng và chế độ quản lý, sử dụng Quỹ hiệu quả, phù hợp với thực tế, đảm bảo công khai, minh bạch.

Quỹ bảo trì trục đường bộ Trung ương

Trong khoảng năm ngân sách 2017, số thu, chi của Quỹ đã được tổng hợp tham gia trong bằng vận NSNN ; hằng năm, Quỹ được ngân sách nhà nước cấp bổ sung phần không ngang nhau giữa nhiệm vụ chi và nguồn thu nhập (cả công đoạn ngân sách nhà nước cấp bổ sung 18.020 tỷ đồng, trong đó năm 2017 là 3.700 tỷ đồng, năm 2018 là 3.800 tỷ đồng). Ngoài khoản thu phí sử dụng con đường bộ thu qua đầu dụng cụ giao thông cơ giới các con phố bộ (là nguồn thu nhập NSNN theo quy định của Luật phí, lệ phí) và khoản thu trong khoảng NSNN bổ sung hằng năm, Quỹ bảo trì đường bộ không còn nguồn thu nào khác.

Mặt khác, hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì các con phố bộ trung ương theo cách thức kiêm nhiệm, trong khi Văn phòng Quỹ không có đủ năng lực để độc lập điều hành cục bộ kinh phí bảo trì con đường bộ, nên phải sử dụng các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận chuyển vận để thi hành các công việc chuyên ngành của Quỹ.

Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

Quy mô Quỹ nhỏ nhắn, việc huy động nguồn lực tài chính hoạt động hạn giễu cợt, hoạt động của Quỹ là không đáng kể. Mặt khác, người bị nhiễm HIV/AIDS đã được hỗ trợ duyệt chương trình Bảo hiểm y tế. Trong thời kỳ 2013-2018, tổng số tiền chiếm được bổ sung vào Quỹ chỉ đạt 1,5 tỷ đồng chủ quản trong khoảng nguồn hỗ trợ của các tổ chức tư nhân (năm 2017 không có nguồn thu nhập), dự định năm 2019 và 2020 Quỹ chỉ chiếm được 20 triệu đồng/năm.

Quỹ kiểm soát an ninh môi trường vn

Nhiệm vụ chi của Quỹ chủ yếu là cho vay lãi suất giảm giá, tài trợ, hỗ trợ lãi suất cho các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; ký quỹ phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; thực hiện vài cơ chế, chế độ tài chính đối với công trình đầu cơ theo chế độ sản xuất tinh khiết; cung cấp giá điện gió đối với các công trình điện gió,…

Quỹ có nguồn thu lệ phí bán chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính; đương nhiên, theo pháp luật của Luật phí, lệ phí thì đây là khoản thu của ngân sách nhà nước. Đồng thời, hằng năm NSNN bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường bổ sung cho Quỹ để chi các nhiệm vụ trợ giá điện gió, cung cấp cho các chương trình, công trình, các hoạt động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường là không phù hợp với qui định của Luật NSNN năm 2015.

Loạt quỹ ở địa phương chưa hiệu quả

Một số Quỹ tài chính khác ở địa phương, như: Quỹ cung cấp phát triển thích hợp tác phố; Quỹ cung cấp dân cày; Quỹ đầu cơ sản xuất; Quỹ hỗ trợ phát triển đất; Quỹ bảo lãnh nguồn đầu tư,...

Các Quỹ này đều có tiêu chí tầm thường dịch vụ cho đầu cơ phát hành kinh tế của địa phương. Việc xây đắp rộng rãi Quỹ, dẫn đến một số trường thích hợp chồng chéo tính năng, trùng lặp về mục tiêu, đối tượng phục vụ, phân tán nguồn lực, hạn dè bỉu phát huy hiệu quả dùng.

Theo PV

Vietnamnet


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ bất động sản
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét