SCR, HSC, AMV, C21, NAV, NTP, TTE, CTC, SVN, TRT: Thông tin thương lượng lượng lớn cổ phiếu

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR): CTCP Thương nghiệp Thành Thành Công đã tậu 16.282.631 cp (tỷ trọng 4,8%). Trước thương lượng Thương mại Thành Thành Công không sở hữu cổ phiếu nào. Thương lượng thi hành từ 10/12 tới 17/12/2019.

CTCP Chứng khoán Tp HCM (HSC): Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp HCM (HFIC) đạt yêu cầu bán 5 triệu cp trong tổng số 87,5 triệu cp (tỷ lệ 28,61%) đang chiếm hữu. Giao dịch dự định chấp hành từ 24/12/2019 tới 31/12/2019.

CTCP SXKD dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV): Bà Đặng Thị Nương, Chủ tịch HĐQT, đăng ký sắm 3 triệu cp. Trước đàm phán bà Nương sở hữu 3.484.040 cp (tỷ trọng 9,18%). Giao dịch dự định chấp hành từ 20/12/2019 tới 17/1/2020.

CTCP Thế kỷ 21 (C21): Bà Nguyễn Thị Anh Thư, ủy viên HĐQT, hoàn thành thủ tục bán toàn cục 117.285 cp (tỷ trọng 0,67%). Thương lượng dự kiến thực hiện từ 23/12/2019 tới 17/1/2020.

Cũng can dự tới cũ kĩ phiếu C21, cùng thời điểm, bà Trần Phạm Thu Trúc, con ông Trần Công Tuấn, chủ toạ HĐQT, đăng ký bán tổng thể 174.718 cp (tỷ lệ 1%). Ông Trằn Công Tuấn, Chủ toạ HĐQT, đạt yêu cầu bán cục bộ 737.348 cp (tỷ lệ 4,22%). Đàm phán dự kiến thi hành trong khoảng 24/12/2019 đến 20/1/2020.

Còn Báo Tuổi Trẻ đã bán toàn cục 922.875 cp (tỷ lệ 5,28%) và không còn là cổ lỗ đông lớn. Thương lượng thực hiện ngày 12/12/2019.

CTCP Nam Việt (NAV): Bà Kim Ngọc Cẩm Ly, chủ đầu tư cá nhân, đã bán tổng thể 850.610 cp (tỷ trọng 10,63%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thi hành ngày 13/12/2019.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Ông Đặng Quốc Minh, con ông Đặng Quốc Dũng, chủ toạ HĐQT, hoàn thành thủ tục tậu 1,2 triệu cp. Trước giao dịch ông Minh chiếm hữu 1.301.000 cp (tỷ trọng 1,33%). Giao dịch dự định thực hiện từ 20/12/2019 tới 17/1/2020.

CTCP Đầu cơ năng lượng Trường Hưng vượng (TTE): Ông Nguyễn Ngọc Tưởng, Phó Chủ toạ, đã bán 700.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 700.000 cp (tỷ lệ 2,455%). Thương lượng thi hành ngày 18/12/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TTF, ông Lê Nhất Minh Xuân, Trưởng BKS, đã bán 550.000 cp, giảm lượng chiếm hữu sau đàm phán xuống 550.000 cp (tỷ trọng 1,93%). Đàm phán chấp hành ngày 18/12/2019. Dường như đó, cùng ngày, ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đã sắm 1.307.791 cp (tỷ trọng 4,59%). Trước thương lượng ông Hoàng không sở hữu cổ lỗ phiếu nào.

CTCP Gia Lai CTC (CTC): CTCP Ngao du Gia Lai đã bán cục bộ 314.200 cp (tỷ pệ 3,57%). Đàm phán thực hiện trong khoảng 11/12 đến 12/12/2019.

Cũng can dự tới cổ phiếu CTC, ngày 13/12/2019 bà nguyễn Thị Triều Ninh, trưởng BKS, đã bán toàn bộ 613.700 cp (tỷ lệ 6,97%) và không còn là cũ kĩ đông lớn. Bà Vũc Thị khách hàng nào, nhà đầu tư cá nhân, đã bán tổng thể 901.346 cp (tỷ trọng 10,24%) và không còn là cổ đông lớn. Ông Nguyễn Đức Hừng, người có can hệ với bà Vũ Thị Mai, đã bán toàn cục 1.166.038 cp (tỷ trọng 13,25%) và không còn là cũ rích đông lớn. Ông Đinh Vạn Dũng, nhà đầu tư tư nhân, đã bán tổng thể 964.674 cp (tỷ lệ 10,96%) và không còn là cổ lỗ đông lớn.

Phía tậu vào, ông Nguyễn Thời Linh, chủ đầu tư cá nhân, đã tìm 520.900 cp (tỷ trọng 5,92%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Linh không sở hữu cổ lỗ phiếu nào. Đàm phán chấp hành ngày 12/12/2019.

Còn ngày 13/12, bà Mai Xuân Hà, chủ đầu tư tư nhân, đã tìm 1.566.058 cp (tỷ lệ 17,8%) và trở thành cổ lỗ đông lớn. Trước đàm phán ông Linh không chiếm hữu cổ lỗ phiếu nào.

CTCP Cơ quan Vexilla vietnam (SVN): Ông Nguyễn Sỹ Cường, chủ đầu tư cá nhân, đã bán 577.600 cp, giảm lượng chiếm hữu sau thương lượng xuống 2.100.200 cp (tỷ trọng 10%). Thương lượng chấp hành ngày 11/11/2019.

Cũng can dự đến cũ kĩ phiếu SVN, cùng thời điểm, ông Hoàng Thanh Tùng, chủ đầu tư tư nhân, đã tìm 577.600 cp, nâng lượng sở hưu sau thương lượng lên 1.877.400 cp (tỷ lệ 8,94%).

CTCP Trúc thông (TRT): Bà Đặng Việt Phương Anh, con ông Đặng Văn Việt, Chủ toạ HĐQT, hoàn thành thủ tục tìm 1.478.492 cp. Trước thương lượng bà Phương Anh không sở hữu cổ hủ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng 20/12/2019 đến 17/1/2020.

Nam Sơn

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua nha
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét