Nhà xuất phiên bản chi thù lao cho chỉ đạo Sở: Bộ Giáo dục nói gì?

- Bộ GD-ĐT vừa có ý kiến can hệ việc một vài cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM kiếm được thù lao hàng tháng từ NXB Giáo dục vn để biên soạn SGK mà tạp chí phản ảnh.

Về việc này, Bộ GD-ĐT cho hay, theo luật pháp của Luật Xuất bạn dạng, việc cấu kết với công ty, tư nhân trong hoạt động xuất bản pháp luật bổn phận của Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất bản. Cho nên Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất phiên bản phải chịu trách nhiệm về đối tác, cách thức kết hợp và giao liên hiệp đồng hòa hợp đối với từng xuất bạn dạng phẩm (ở đây là SGK).

Nghĩa vụ của đối tác (tư nhân, đơn vị) liên minh xuất phiên bản với NXB đã được pháp luật trong Luật Xuất bản và các luật pháp có can dự của pháp luật. Trong khi, nếu như đối tác làm ăn liên kết xuất bản là cán bộ, công chức nhà nước thì phải tuân hành các quy định của Luật Công chức; Luật Phòng chống tham nhũng..., bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng hạn chế sự xung chợt về ích lợi có thể xảy ra.

Trong trường thích hợp này, NXBGDVN và Sở GD-ĐT TP.HCM có trách nhiệm giải trình chi tiết về việc mà tin báo đề đạt.

Nhà xuất bản chi thù lao cho lãnh đạo Sở: Bộ Giáo dục nói gì?
Ảnh: Thanh Hùng

Để đảm bảo công bằng, công khai, sáng tỏ trong việc chọn lựa SGK, dự thảo Thông tư chỉ dẫn của Bộ GD-ĐT đang đăng mạng xin quan niệm dư luận phổ biến đã qui định: “Người đã tham gia soạn, giám định SGK của các NXB không được nhập cuộc vào Hội đồng” chọn lựa SGK. Cùng với việc ban hành Thông tư chỉ dẫn việc chọn lựa SGK trong các hạ tầng giáo dục phổ quát, trong đó pháp luật rõ trách nhiệm của UBND cấp thức giấc và cấp thị xã, các công ty quản lý giáo dục và các hạ tầng giáo dục phổ quát ở địa phương, Bộ sẽ cùng với các tập đoàn quản lý ở địa phương tăng mạnh giám sát, rà soát, thanh tra việc tổ chức lựa chọn SGK trong các hạ tầng giáo dục phổ thông để đảm bảo đúng thực hiện quy định, công bình, công khai, minh bạch.

Thanh Hùng

Yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

Yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

- UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn yêu cầu Sở GD- ĐT TP.HCM giải trình về việc NXB Giáo dục chi báo oán lao hàng 04 tuần cho chỉ huy Sở GD-ĐT TP.HCM


Đọc thêm: mua nha
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét