Chính phủ yêu cầu sửa Luật Đất đai trong năm 2020

Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa đề nghị nội dung dự định trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp thường kỳ năm 2020.

Theo đó, Chính phủ dự kiến trình các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung vài nhân tố của Luật Giải quyết vi phạm hành chính; dự án Luật Biên phòng vietnam (cho quan điểm lần đầu trước khi trình Quốc hội cho ý kiến); công trình Luật Ký hợp đồng quốc tế; công trình Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác làm ăn công tư; Luật Đầu cơ (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số vấn đề của luật Bảo vệ môi trường; công trình Luật Sửa đổi, bổ sung vài yếu tố của Luật Đất đai; công trình Luật Người công phu vietnam đi làm cho việc ở nước ngoài theo thích hợp đồng; công trình Luật Tuổi teen (sửa đổi); công trình Luật Thi đua, ca ngợi thưởng (sửa đổi)...

Đồng thời, Chính phủ cũng xin quan niệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: quyết nghị của Quốc hội về sản xuất thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Thông báo kết quả chấp hành nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình tiêu chí đất nước thời kỳ 2016 - 2020. 

Báo cáo kết quả chấp hành kế hoạch nguồn vốn 5 năm đất nước 2016 - 2020 và xác định phương hướng ý tưởnrg tài chính 5 năm quốc gia thời kỳ 2021 - 2025. Thông báo kết quả thực hiện nghị quyết số 24/2016/QH14 về chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế thời kỳ 2016 - 2020 cũng là những nội dung sẽ được xin quan niệm Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Dường như đó, Chính phủ cũng dự kiến thông báo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020 để ý phê chuẩn Hiệp định Thương nghiệp hòa bình giữa Việt Nam và Hòa hợp Châu Âu (EVFTA) trong năm 2020; để ý nội dung về nguyên tắc, mục tiêu, định mức phân bổ vốn đầu cơ tạo ra nguồn ngân sách nhà nước công đoạn 2021 - 2025; chú ý, quyết định cách thức đặc thù điều hành, sử dụng số tiền chiếm được trong khoảng hoạt động khai thác tài sản kết cầu hạ tầng hàng không giai đoạn từ ngày 1/1/2018 (thời điểm Luật Điều hành, dùng tài sản công có hiệu lực chấp hành) tới ngày Đề án giao quản lý, dùng và khai thác tìa sản kết cấu cơ sở vật chất hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý được phê duyệt y...


Tham khảo thêm: mua dat
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét