TVS, RAT, TLD, G36, IPA, SVN: Thông tin đàm phán lượng lớn cổ phiếu

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS): Quỹ ngoại Wardhaven Việt Nam Fund đã tậu 1 triệu cp, nâng lượng chiếm hữu từ 3.094.893 cp (tỷ trọng 3,86%) xuống 4.094.893 cp (tỷ trọng 5,11%) và trở thành cổ lỗ đông lớn. Thương lượng thi hành ngày 5/11/2019.

CTCP Vận chuyên chở và Thương nghiệp đường sắt (RAT): Ông Trần Thế Hùng, Tổng Giám độc, đạt yêu cầu tậu 580.318 cp. Trước giao dịch ông Hùng chiếm hữu 65.649 cp (tỷ trọng 1,45%). Đàm phán dự định thực hiện trong khoảng 8/11 tới 6/12/2019.

CTCP Đầu tư xây đắp và Phát triển đô thị Thăng Long (TLD): Ông Nguyễn Hữu Huân, chủ đầu tư tư nhân, đã bán 450.030 cp, giảm lượng sở hữu trong khoảng 1.282.560 cp (tỷ lệ 6,85%) xuống 832.530 cp (tỷ lệ 4,55%) và không còn là cũ kĩ đông lớn. Đàm phán chấp hành ngày 30/10/2019.

Tổng tổ chức kinh doanh 36 – CTCP (G36): Ông È cổ Ngọc Lanh, trưởng BKS, hoàn thành thủ tục bán 160.580 cp trong tổng số 165.580 cp (tỷ lệ 0,18%) đang sở hữu. Thương lượng dự kiến chấp hành trong khoảng 12/11 đến 11/12/2019.

CTCP Công ty đầu tư I.P.A (IPA): Tổ chức kinh doanh TNHH MTV quản lý quỹ đầi tư chứng khoán IPA đã sắm 1.377.200 cp (tỷ  lệ 1,55%). Trước thương lượng công ti này không sở hữu cổ hủ phiếu nào. Giao dịch thi hành ngày 24/10/2019.

CTCP Vận chuyển vận và Thương mại đường sắt (RAT): Bà È Thị Thu Nga, Phó TGĐ, đạt yêu cầu tìm 256.000 cp. Trước thương lượng bà Nga sở hữu 195.883 cp (tỷ lệ 4,33%). Giao dịch dự kiến chấp hành từ 8/11 tới 6/12/2019.

CTCP Tổ chức Vexilla vn (SVN): Ông Phạm Việt Cường, Chủ toạ HĐQT, đạt yêu cầu sắm 4.550.000 cp. Trước giao dịch ông Cường không chiếm hữu cổ lỗ phiếu nào. Thương lượng dự định chấp hành từ 8/11 đến 6/12/2019.

Cũng liên quan tới cổ hủ phiếu SVN, cùng thời điểm, bà Đậu Phi Thuần, Ủy viên HĐQT, chứng nhận sắm 2.275.000 cp. Trước giao dịch bà Thuần không chiếm hữu cổ lỗ phiếu nào.

Thanh Mai

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: bat dong san
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét