Thủ đô phát hành 3 đô thị sinh thái Quốc Oai, Phúc Thọ và Chúc Sơn

Theo đó, thành phố giao cho Viện Quy hoạch xây đắp Thủ đô làm cho nhà đầu tư, nghiên cứu trên khuôn khổ toàn thể địa giới hành chính đô thị Thủ đô, các thành phố theo Quy hoạch phổ biến xây đắp Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê phê duyệt với tổng diện tích 3.344,6km2. Bao gồm: 1 đô thị trọng tâm thị trấn Hà Nội và 5 đô thị vệ tinh: Sơn Tây, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Xuân Mai, Hòa Lạc; 3 thị trấn sinh thái: Thị trấn Quốc Oai, thành phố Phúc Thọ, đô thị Chúc Sơn; 11 thị trấn quận lỵ của các quận.

Tiêu chí của đề cương nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển thành phố, danh mục và lộ trình khai triển chấp hành Quy hoạch xây đắp vùng Hà Nội, Quy hoạch thông thường xây dựng Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt y; các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; các chương trình, ý tưởnrg của Thành ủy và UBND thành phố Thủ đô về phát triển Thủ đô (tới năm 2020, góc nhìn tới năm 2030 và định hướng tới năm 2050).

Tạo công cụ điều hành và phát triển hệ thống thành phố trên địa bàn Thủ đô, phát huy tối đa tiềm năng, ưu điểm tại mỗi vùng cương vực, gắn với các quy hoạch ngành, ngành nghề; khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực thị trấn thích hợp với Chương trình sản xuất thành phố giang sơn, kĩ năng vận động nguồn lực thực tại tại địa phương cho từng thời kỳ 5 năm.

song song, bắt buộc các chương trình, chiến lược cụ thể (tương hợp với tiềm năng và nguồn lực, có trọng điểm, trọng điểm và dùng hiệu quả quỹ đất xây dựng) bảo đảm đồng bộ về cơ sở vật chất đô thị, phối hợp giữa bảo tàng, cải tạo và xây dựng mới; xác định lịch trình, các bước bắt đầu xây dựng đô thị đảm bảo tính khả thi và tạo ra vững bền; hợp nhất các số liệu can dự đến đô thị hóa, chủ trương, lộ trình thi hành vài đề án đầu tư, đề án xây đắp quận lên thị xã của 5 địa bàn: Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng.

Theo Hoàng Phong

Tiền phong


Tham khảo thêm: mua nha
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét