Phải hoàn thành chuyển đổi 21 triệu thẻ ATM trong năm 2019

Các tổ chức trên theo đó cần chủ động và nghiêm túc doanh nghiệp triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở vật chất về thẻ chip nội địa theo lộ trình biến đổi luật pháp tại Thông tư số 41/2018 của NHNN.

Theo Thông tư 41, đến hết năm 2019, chí ít 35% số máy ATM, 50% số trang bị ưng ý thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại vietnam phải vâng lệnh tiêu chuẩn hạ tầng về thẻ chip nội địa. Đáng để ý đến hết ngày 31.12.2019, ít nhất 30% số thẻ đang lưu hành trên thị trường phải tuân hành tiêu chuẩn cơ sở vật chất về thẻ chip trong nước, tương đương khoảng 21 triệu thẻ ATM phải biến đổi trong khoảng công nghiệp thẻ trong khoảng sang thẻ chip.

Hạn chót cho việc biến đổi toàn bộ thẻ ATM trên thị trường sang thẻ chip là cuối năm 2021.

Theo Cẩm Hà

Công tích


Xem tại: mua nha
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét