Điểm danh những đơn vị chốt quyền kiếm được cũ rích tức bằng tiền, bằng cổ hủ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này

Tuần mới trong khoảng 11/11 đến 15/11/2019 có tổ chức chốt danh sách cổ hủ đông thi hành chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cũ rích phiếu và cổ lỗ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều đơn vị được các nhà đầu tư nhiệt tình như Tổng công ty Idico (IDC), như Masan Resources (MSR), như Tổng tổ chức kinh doanh Hoa phượng đỏ hàng không vn (ACV), như Xi măng Hà Tiên 1 (HT1)... 

Chủ đầu tư muốn nhận số cũ rích tức, cũ kĩ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 11/11/2019: IDC, HT1, VC3, TCO, DHA

Tổng tổ chức kinh doanh Idico – CTCP (IDC) chi  nhất thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời điểm trả tiền 3/12/2019.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) chi trả cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời gian trả tiền 22/11/2019.

Ngày 8/11 là ngày thương lượng không hưởng quyền để CTCP Xây dựng số 3 (mã chứng khoán VC3) chốt danh sách cổ hủ đông phát triển 4,25 triệu cổ phiếu trả cổ lỗ tức năm 2018 tỷ trọng 15%. Trị giá phát triển theo mệnh giá hơn 42,5 tỷ đồng.

song song tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cổ lỗ đông tạo ra gần 28,38 triệu cũ rích phiếu chào bán cho cổ lỗ đông hiện hữu tăng vốn vấn đề lệ lên gấp đôi. Giá sản xuất 10.000 đồng/cổ hủ phiếu.

CTCP Vận vận tải đa phương án Duyên Hải (TCO) chi tạm thời ứng cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời điểm trả tiền 25/11/2019.

CTCP Hóa An (DHA) chi nhất thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời điểm thanh toán 27/11/2019.

Ngày 12/11/2019: LHC

CTCP Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (LHC) chi trả cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 20%. Thời gian thanh toán 27/11/2019.

Ngày 13/11/2019: TDT, HPD

CTCP Đầu tư và Tạo ra TDT (TDT) chốt danh sách cũ rích đông phát hành hơn 1,2 triệu cũ rích phiếu trả cổ lỗ tức năm 2018 tỷ trọng 15%, tương ứng cổ hủ đông chiếm hữu 100 cũ kĩ phiếu được nhận về 15 cổ hủ phiếu mới. Trị giá phát hành theo mệnh giá hơn 12 tỷ đồng.

Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ hủ đông phát hành hơn 2,4 triệu cổ hủ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá tạo ra 10.000 đồng/cổ hủ phiếu. Tỷ trọng phát hành 30%.

CTCP Thủy điện Đắc Đoa (HPD) chi tạm ứng cổ hủ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời điểm trả tiền 28/11/2019.

Ngày 14/11/2019: AST, LLM, NHC, HPP, SGD

CTCP Dịch vụ hàng không Taseco (AST) chi nhất thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 20%. Thời điểm trả tiền 8/1/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ lỗ đông công ty lấy quan niệm cổ lỗ đông bằng văn bạn dạng về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và các điều khác.

Tổng tổ chức kinh doanh Lắp máy vn – CTCP (LLM) chi trả cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 4%. Thời gian thanh toán 16/12/2019.

CTCP Gạch ngói Hai Hiệp (NHC) chi tạm ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 27/11/2019.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) chi tạm bợ ứng cũ kĩ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm trả tiền 10/1/2019.

CTCP Tinh khiết giáo dục tại Tp HCM (SGD) chi trả cổ hủ tức năm 2019 bằng tiền tỷ trọng 10%. Thời gian thanh toán 29/11/2019.

Ngày 15/11/2019: MSR, ACV, THI, C32, GMX, CMT, ITD, PAI

Ngày 15/11 là ngày thương lượng không hưởng quyền để CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resources – mã chứng khoán MSR) chốt danh sách cổ hủ đông tạo ra khoảng 89,93 triệu cũ rích phiếu trả cũ rích tức năm 2018 tỷ lệ 10%. Trị giá tạo ra theo mệnh giá khoảng 899,3 tỷ đồng. Tài chính sản xuất lấy từ LNST chưa phân phối phù hợp nhất lũy kế tới ngày 31/12/2018 của tổ chức kinh doanh.

Năm 2018 Masan Resources đạt 6.865 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% so với năm lúc trước. Lãi sau thuế gấp 2,7 lần cùng kỳ, đạt trên 810 tỷ đồng. Dù thế với số tiền sản xuất cũ kĩ phiếu trả cổ tức lên đến gần 900 tỷ đồng, Masan Resources đã dùng cả nguồn lãi thu thập trả cũ kĩ tức cho cổ đông.

Tính tới 31/12/2019 Masan Resources còn 3.282 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối. Dường như tổ chức kinh doanh còn 145 tỷ đồng thặng dư vốn cổ lỗ phần.

Ngày 15/11 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng công ty Cảng hàng không vn (ACV) chốt danh sách cũ rích đông chấp hành chi trả cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9%, tương ứng  cổ đông chiếm hữu 01 cũ rích phiếu được nhận về 900 đồng. Thời gian trả tiền 18/12/2019.

Như vậy với xấp xỉ hơn 2,17 tỷ cũ rích phiếu đang lưu hành, ACV sẽ chi gần 2.000 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ lỗ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 ACV đạt 16.090 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.150 tỷ đồng, tăng 49,2% so với lãi đạt được năm 2017. Tổng LNST lũy kế chưa phân chia tới 31/12/2018 đạt gần 6.360 tỷ đồng. Bên cạnh công ty còn 2.550 tỷ đồng trong quỹ đầu cơ sản xuất và hơn 14,6 tỷ đồng thặng dư vốn cổ lỗ phần.

CTCP Vũ trang điện (THI) chi nhất thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời gian trả tiền 5/12/2019.

CTCP Đầu cơ xây đắp 3-2 (C32) chi lâm thời ứng cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời gian thanh toán 28/11/2019.

CTCP Gạch ngói gốm xây đắp Mỹ Xuân (GMX) chi trả cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm thanh toán 5/12/2019.

CTCP Công nghiệp mạng và Truyền thông (CMT) chi trả cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 10%. Thời điểm thanh toán 6/12/2019.

CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời điểm trả tiền 28/11/2019.

CTCP Kĩ nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa Dầu khí (PAI) chi trả cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 18/12/2019.

Thái Hiếu

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: gia dat saigon
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét