Có “vỡ ý tưởnrg” trong giám sát, quản lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp?

Tuần qua, Tổ chức kinh doanh Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tạo ra một lên tiếng, trong đó phần về thị trường trái khoán đơn vị tiếp diễn được chú ý.

Tiếp tục, vì tình tiết của thị trường trái phiếu tổ chức từ đầu năm 2019 tới nay trở nên nổi trội, với phổ quát thành viên tham gia và quy mô liên tục bùng nổ.

Bùng nổ không để trong ngoặc kép, khi xét đến tiêu chí chiến lược phát hành hoạt động mua bán này từng được hoạch định nhì năm trước.

Theo thông báo của SSI, lũy kế 10 04 tuần đầu năm 2019, tổng lượng trái khoán đơn vị phát triển đã lên tới 178.732 tỷ đồng. Đáng để ý là số liệu bao gồm cả các lô phát triển ra quần chúng nhưng không bao gồm các đợt sản xuất riêng lẻ trong 3 04 tuần đầu năm do chưa được công bố.

Trong khi đó, dữ liệu cập nhật trên Cổng thông tin của Bộ Tài chính ngày 06/11 cách đây không lâu mới chỉ nêu được con số tính tới ngày 28/6/2019, với khối lượng sản xuất lũy kế trong khoảng đầu năm chỉ là 89.483 tỷ đồng.

Với con số trên của Bộ Nguồn vốn, mức độ đó cũng đã đủ để vượt xa chỉ tiêu ý tưởnrg đề ra, được xây đắp từ nhị năm trước.

Chi tiết, theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/8/2017, tiêu chí xác định dự định dư nợ thị trường trái khoán doanh nghiệp đạt khoảng 7% GDP tham gia năm 2020 và khoảng 20% GDP vào năm 2030.

Với 89.483 tỷ đồng mà Bộ Nguồn vốn cập nhật tới 28/6/2019 thì dư nợ thị trường trái phiếu tổ chức đã đạt khoảng 10,22% GDP năm 2018, vượt chiến lược đề ra đến năm 2020 theo Lịch trình phát hành thị trường trái khoán công đoạn 2017 - 2020, góc nhìn đến năm 2030 (ý tưởnrg đề ra là 7% GDP).

Còn nếu tính theo số liệu tập hợp và nêu trong báo cáo của SSI, 178.732 tỷ đồng lũy kế 10 tháng đầu năm nay, thực tại sản xuất của hoạt động mua bán trái khoán đơn vị đã vượt xa hơn nữa tiêu chí ý tưởnrg nói trên.

Yếu tố đặt ra, khi thị trường trái khoán tổ chức phát hành bùng nổ và vượt xa và vượt trước mốc dự trù như vậy, việc nắm bắt, điều hành và giám sát rủi ro có “vỡ kế hoạch” theo hay không?

Theo Lam Giang

Bizlive


Tham khảo thêm: gia dat saigon
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét