50% chỉ huy trẻ từ cấp phòng ở TƯ phải có trình độ ngoại ngữ bậc 4

Mục tiêu chung của đề án là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, địa điểm việc làm và khuông năng lực theo pháp luật, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Xây đắp đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên giỏi, có chất lượng tốt, có số lượng, cơ cấu có lí và có khả năng dùng ngoại ngữ thành thục trong công tác và làm việc trong môi trường quốc tế.

30% cán bộ, công chức phố đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3

Mục tiêu cụ thể quyết tâm tới hết năm 2025 có 50% cán bộ, công chức ở TƯ (dồn vào một chỗ tham gia cán bộ, công chức lãnh đạo, điều hành từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi); 25% cán bộ, công chức cấp thức giấc, cấp huyện ở địa phương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

60% nhân viên và 50% viên chức giữ chức vụ chỉ đạo, điều hành đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo pháp luật.

20% cán bộ, công chức phố và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp phường dưới 40 tuổi công việc tại địa bàn hoặc ngành có yêu cầu dùng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định.

Tới năm 2030 có 60% cán bộ, công chức ở TƯ; 35% cán bộ, công chức cấp thức giấc, cấp quận ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo luật pháp và ngoại ngữ chuyên ngành.

70% nhân viên và 60% nhân viên giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo qui định và ngoại ngữ chuyên ngành nghề.

30% cán bộ, công chức thị trấn và 25% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp phố dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc ngành có đòi hỏi dùng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo luật pháp và ngoại ngữ chuyên ngành nghề.

Đánh giá năng lực ngoại ngữ gắn với thi tuyển, bổ nhậm lãnh đạo

Để thực hiện các chỉ tiêu này, Thủ tướng đòi hỏi dồn vào một chỗ tham gia vài nhiệm vụ biện pháp, trong đó có việc thi hành kiểm tra, bình chọn năng lực trong huấn luyện, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức theo tiếp cận chuẩn quốc tế.

Cùng với đó là tăng nhanh điều kiện dạy và học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế.

Theo từng công đoạn 5 năm và hàng năm, các bộ, ngành nghề, địa phương bắt đầu kiểm tra thực trạng và tổng hợp ý định đào tạo, tẩm bổ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để xây đắp chiến lược và công ty đào tạo, bổ dưỡng...

Kinh phí thực hiện đề án được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước và các nguồn nguồn vốn, huy động hợp pháp khác. Còn kinh phí đảm bảo cho hoạt động tập huấn, bổ dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức được bố trí trong khoảng ngân sách nhà nước và đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của công ty, tư nhân trong và ngoài nước theo qui định của qui định.

Đối với viên chức, nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được sắp xếp từ nguồn nguồn vốn của công ty sự nghiệp công lập; đóng góp của nhân viên và các nguồn hợp lí khác.

Thời gian thi hành đề án trong khoảng 2019 tới hết năm 2030.

Theo Thông tư số 01/2014 của Bộ GD-ĐT, sườn năng lực ngoại ngữ 6 bậc được qui định như sau:

photo-1

Bộ GD&ĐT công nhận 10 cơ sở giáo dục đào tạo được tham gia rà soát năng lực ngoại ngữ thầy giáo tiếng Anh và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo sườn năng lực ngoại ngữ 6 bậc: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Non sông Hà Nội, ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, ĐH Sư phạm TP.HCM, Trọng điểm SEAMEO RETRAC, ĐH Thái Nguyên, ĐH CầnThơ, ĐH Sư phạm Thủ đô, ĐH Vinh.


Theo Thu Hằng

Vietnamnet


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét