PHR: LNTT 9 bốn tuần công ti mẹ đạt 523 tỷ đồng, cơ bản trong khoảng bồi thường chấp hành công trình

Cao su Phước Hoà (PHR) vừa thông báo BCTC riêng quý 3/2019 với doanh thu 256 try đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 383 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ. Trong đó, lãi tăng chủ công nhờ nảy sinh khoảng lợi nhuận khác hơn 329 tỷ đồng.

Lũy kế 9 bốn tuần đầu năm 2019, PHR đạt doanh thu thuần gần 686 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 523 tỷ đồng, tuần tự tăng gần 3% và 23% so với cùng kỳ năm trước.

PHR: LNTT 9 tháng công ty mẹ đạt 523 tỷ đồng, chủ yếu từ bồi thường thực hiện dự án - Ảnh 1.

Phần lớn khoản thu nhập khác của PHR trong 9 bốn tuần đầu năm là tiền thu đền bù thi hành công trình với 331 tỷ đồng. Ngoài ra đó là 113 tỷ đồng doanh thu trong khoảng thanh lý tài sản nhất định.

PHR: LNTT 9 tháng công ty mẹ đạt 523 tỷ đồng, chủ yếu từ bồi thường thực hiện dự án - Ảnh 2.
PHR: LNTT 9 tháng công ty mẹ đạt 523 tỷ đồng, chủ yếu từ bồi thường thực hiện dự án - Ảnh 3.

Túc Mạch

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: mua nha
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét