HNG, TDH, HDC, RCL, PPE, TVP, PSI, DPP: Thông tin thương lượng lượng lớn cũ kĩ phiếu

CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG): CTCP Ô tô Trường Hải đạt yêu cầu tìm 5 triệu cp. Trước giao dịch ô tô Trường Hải sở hữu 291.388.000 cp (tỷ lệ 26,29%). Giao dịch dự kiến chấp hành trong khoảng 31/10 đến 30/11/2019.

CTCP Sản xuất Nhà Thủ Đức (TDH): Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc, đạt yêu cầu tậu 200.000 cp. Trước thương lượng ông Hoàng chiếm hữu 1.94.558 cp (tỷ lệ 1,805%). Giao dịch dự kiến thi hành trong khoảng 31/10 tới 30/11/2019.

CTCP Phát hành nhà N Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC): Ông Đoàn Hữu Hải, em ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ toạ HDDQT, đã bán 200.000 cp, giảm lượng chiếm hữu sau thương lượng xuống 251.709 cp (tỷ trọng 0,43%). Giao dịch chấp hành trong khoảng 27/9 đến 25/10/2019.

CTCP Địa ốc Chi nhánh Lớn (RCL): Ông Vũ Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc, đẵ bán 100.0000 cp, giảm lượng sở hữu sau đàm phán xuống 800 cp. Giao dịch thi hành ngày 21/10/2019.

CTCP giải đáp điện lực dầu khí Việt Nam (PPE): Ông Nguyễn Văn Đức, chủ đầu tư cá nhân, đã bán toàn thể 299.400 cp (tỷ lệ 15,97%) và không còn là cũ kĩ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 24/10/2019.

CTCP Dược phẩm TV. Pharm (TVP): Ông Hà Ngọc Sơn, Chủ toạ H ĐQT, chứng nhận mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Sơn sở hữu 223.545 cp (tỷ lệ 2,02%). Thương lượng dự định thực hiện trong khoảng 29/10 tới 22/11/2019.

CTCP Chứng khoán Dầu khí PSI (PSI): CTCP Hồng Ngân đã bán 3.207.200 cp, giảm lượng chiếm hữu trong khoảng 3.251.300 cp (tỷ lệ 5,43%) xuống 44.100 cp (tỷ lệ 0,07%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/10/2019.

CTCP Dược Đồng Nai (DPP): CTCP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông đã mua 404.091 cp (tỷ trọng 20,35%) và biến thành cổ lỗ đông lớn. Thương lượng chấp hành ngày 18/10/2019.

Mai Nguyễn

Theo Nguồn vốn Plus


Đọc thêm: bat dong san
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét