Chiến lược kiểm toán năm 2020: Giảm 25% cuộc kiểm toán so với ý tưởnrg đầu năm 2019

Giảm số lượng, dồn vào một chỗ chất lượng kiểm toán

Định hướng kiểm toán năm 2020 của KTNN cho biết, việc giảm số cuộc kiểm toán nhằm dồn vào một chỗ nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, doanh nghiệp đào tạo nâng cao trình độ và kĩ năng kiểm toán; sắp xếp đủ thời điểm kết thúc toàn diện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ khác trong năm 2020.

Tính đến ngày 30/9/2019, KHKT năm 2019 của KTNN bao gồm 209 cuộc kiểm toán (KHKT đầu năm 190 cuộc, bổ sung tăng trong năm 19 cuộc), được doanh nghiệp thành 227 đoàn kiểm toán. KTNN đã khai triển 214/227 đoàn, kết thúc 147/214 đoàn và xét phê chuẩn, phát triển 122 Báo cáo kiểm toán (BCKT). Dự định tới 31/10/2019, KTNN sẽ căn bản kết thúc hết các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2019.

Với xác định phương hướng xây dựng KHKT năm 2020 như trên, toàn ngành nghề dồn vào một chỗ kiểm toán 146 cuộc kiểm toán, giảm 44 cuộc so với KHKT đầu năm 2019 đã ban hành.

Dường như đó, trong định hướng kiểm toán năm 2020, KTNN chọn kiểm toán đối với vài chuyên đề kiểm toán có khuôn khổ rộng, được dư luận phố hội niềm nở để doanh nghiệp chấp hành nhằm bình chọn vừa đủ việc hiện hiện các chủ trương của Đảng, chế độ, qui định của Nhà nước xuyên suốt từ trung ương tới địa phương.

"Chủ động sắp xếp nhân lực và thời gian để chấp hành các nhiệm vụ được Chỉ đạo Đảng, Nhà nước giao theo qui định tại Khoản 2, Điều 10 Luật Kiểm toán nhà nước, khác biệt là việc chấp hành kiểm toán kết quả giải đáp định giá và giải quyết các yếu tố vốn đầu tư trước khi chính thức thông báo trị giá công ty cũ kĩ phần hóa", lên tiếng dự kiến ý tưởnrg kiểm toán năm 2020 của KTNN nêu rõ.

Trong ngành nghề ngân sách nhà nước, KTNN dồn vào một chỗ kiểm toán đối với các thức giấc, đô thị trực thuộc trung ương, các bộ, công ty trung ương có diện tích ngân sách lớn để xác thực tính đúng đắn, trung thực của thông báo quyết toán ngân sách, dịch vụ công việc chuẩn y báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019 của Quốc hội và HĐND các thức giấc, thị trấn trực thuộc trung ương.

Về lĩnh vực đơn vị và các doanh nghiệp vốn đầu tư - ngân hàng, chọn lựa các tổ chức, tổng công ti nhà nước có diện tích thích hợp để kiểm toán báo cáo vốn đầu tư, các hoạt động can hệ đến điều hành, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019. Kết hợp với đó là việc đánh giá công việc tái cơ cấu công ty nhà nước, trọng điểm là tổ chức, tổng công ty nhà nước.

Dường như đó, KTNN tiếp diễn bình chọn thực trạng công tác điều hành nguồn vốn và cũ kĩ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán; đánh giá các hoạt động điều hành, đảm bảo phát hành lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ.

Trong phần này, KTNN cũng thực hiện kiểm toán báo cáo vốn đầu tư, các hoạt động liên quan tới điều hành, dùng vốn, của nả nhà nước năm 2018 của Ngân hàng nhà nước và vài nhà băng có quy mô lớn để bình chọn thực trạng nguồn vốn của tổ chức và hiệu quả công việc điều hành, điều hành chính sách tiền tệ.

Về Kiểm toán chuyên đề, năm 2020, KTNN dự kiến chọn kiểm toán vài chuyên đề có diện tích lớn, phạm vi rộng để công ty kiểm toán nhằm đánh giá toàn vẹn, xuyên suốt công tác điều hành, sử dụng nguồn vốn công, của cải công nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, dùng vốn đầu tư đầu tư công, góp phần giảm nợ công, tạo ra kinh tế phường hội.

Hình như, KTNN chấp hành kiểm toán đối với "việc phân bổ, điều hành và sử dụng tài chính còn lại của chiến lược đầu cơ công trung hạn thời kỳ 2016-2020 và ngừa 10% tại các bộ lĩnh vực, địa phương do Quốc hội giao" theo Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 26/6/2019 của Quốc hội.

Về ngành kiểm toán không gian và kiểm toán hoạt động, KTNN thực KTNN tiếp diễn tăng cường kiểm toán hoạt động, kiểm toán không gian và kiểm toán kĩ nghệ thông tin, trong đó: "Tiếp tục chọn chấp hành các cuộc kiểm toán hoạt động, các cuộc kiểm toán không gian và kiểm toán kĩ nghệ tin tức theo đúng các quy trình, chuẩn mực đã được ban hành thích hợp với các luật pháp và chuẩn mực kiểm toán quốc tế".

Bên cạnh, KTNN cũng lựa chọn vài chủ đề kiểm toán được dư luận xã hội thân mật, khác biệt là các chủ đề về môi trường để chấp hành kiểm toán nhằm đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài chính công, của nả công trong công việc bảo vệ môi trường.

Những lĩnh vực nào sẽ bị kiểm toán?

Ngành nghề NSNN: Ngoài kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2019 tại Bộ Nguồn vốn, Bộ Ý tưởnrg và Đầu tư, dự kiến kiểm toán 12 Bộ, công ty trung ương và 41 tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương.

Kiểm toán hoạt động: Dự định chọn lựa 9 cuộc kiểm toán hoạt động, trong đó tập trung kiểm toán các chủ đề can dự tới kiểm soát an ninh môi trường, giải quyết rác thải, chống biến đổi khí hậu và hoạt động nguồn đầu tư cho người có năng lực tài chính thấp, nhà ở phố hội...

Ngành nghề chuyên đề: Dự định chọn lựa 19 cuộc kiểm toán chuyên đề, gồm: 02 cuộc kiểm toán chuyên đề khuôn khổ rộng  và các chương trình - công trình thuộc ngành nghề an sinh - phường hội, phát triển kinh tế vùng, việc quản lý tài nguyên, tài nguyên và một vài chuyên đề về công tác quản lý thu ngân sách và  điều hành đầu cơ XDCB...

Ngành đầu tư xây dựng và chương trình, dự án: Dự kiến chấp hành 34 cuộc kiểm toán công trình đầu cơ, trong đó có nhiều công trình lớn, được dư luận vồ cập như: Các công trình BT thuộc Khu thị trấn mới Thủ thiêm Thành phố Hồ Chí Minh; Đầu cơ xây đắp trục đường vòng đai II, III thành phố Thủ đô; các tuyến con đường trên tuyến Quốc lộ 1A; tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; các công trình thủy lợi (Hồ chứa nước Đồng Mít; chuỗi hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; hồ chứa nước Sông Lũy, Bắc sông Chu - Nam sông Mã; đập ngăn mặn sông Hiếu; hồ chứa nước Mỹ Lâm; hồ chứa nước sông Chò I), dự án vệ sinh môi trường Thị trấn Hồ Chí Minh; các con phố dây 500kV Long Phú - Ô Môn; nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1 và dự án trục đường sắt đô thị Thủ đô...

Ngành tổ chức và doanh nghiệp nguồn vốn - ngân hàng: KTNN dự kiến thi hành 16 cuộc kiểm toán, gồm: Nhà băng nhà nước; 12 tổ chức, tổng tổ chức kinh doanh nhà nước và 03 nhà băng thương mại.

Lĩnh vực quốc phòng: Dự kiến công ty 9 cuộc kiểm toán, gồm: 05 công ty dự toán, 03 doanh nghiệp, 01 dự án đầu cơ.

Lĩnh vực an ninh, khối tổ chức Đảng: Dự định tổ chức 5 cuộc kiểm toán tại Học viện Đất nước Hồ Chí Minh; 27 công an thức giấc, đô thị trực thuộc trung ương; 21 tỉnh ủy, thành ủy; khối các học viện, nhà trường thuộc Bộ Công an và khối các doanh nghiệp dự toán cấp 2 thuộc Bộ Công an.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: bds
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét