6 chế độ về BHXH, BHYT sẽ ảnh hưởng lớn tới người lao động từ năm 2020

1. Chậm rãi nhất đến ngày 1-1-2020, Tập đoàn BHXH phải thực hiện phát hành thẻ BHYT điện tử cho người tham gia BHYT (Căn cứ tham gia điểm g, khoản 5, nhân tố 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Đến năm 2020, Công ty BHXH phải xong xuôi việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước (Căn cứ vào khoản 2, vấn đề 9 Luật BHXH 2014).

3. Trong khoảng năm 2020, công phu nam đủ 55 tuổi và công tích nữ đủ 50 tuổi mới chứng nhận hưởng lương hưu khi suy giảm tài năng công tích trong khoảng 61% trở lên (Căn cứ vào điểm a, khoản 1, nhân tố 55 Luật BHXH 2014). Hiện giờ, công phu nam đủ 54 tuổi và công huân nữ đủ 49 tuổi là đã đủ điều kiện về tuổi để được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng công sức trong khoảng 61% trở lên.

4. Công tích nam nghỉ hưu trong năm 2020 phải có đủ 18 năm đóng BHXH mới thừa hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân lương thuởng bốn tuần đóng BHXH; hiện thời chỉ cần đủ 18 năm đóng BHXH (Căn cứ tham gia điểm a, khoản 2, điều 56 Luật BHXH 2014).

5. Người công tích nhập cuộc BHXH từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2024 thì tính bình quân của lương thuởng 04 tuần đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương hưu, trợ cấp một lần (Căn cứ tham gia khoản 1, điều 62 Luật BHXH 2014).

6. Đến năm 2020, sổ BHXH sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH (Căn cứ tham gia khoản 2, vấn đề 96 Luật BHXH 2014).

H.Lê

Người công trạng


Xem tại: gia nha dat
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét