Vận động 650 tỷ đồng từ đối tác làm ăn ý tưởnrg DEG, TTC Sugar (SBT) sẽ tái cơ cấu khoản vay tìm nhà máy tại Lào

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, SBT) vừa hoàn thành ký hòa hợp tác kế hoạch với quỹ Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) thuộc Tổ chức KFW của Đức.

Tại đây, DEG đã báo cáo khoảng đầu tư gần 650 tỷ đồng để tìm tham gia 21,6 triệu cũ kĩ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi của SBT. Theo đó, DEG sẽ biến thành một trong những cổ lỗ đông kế hoạch và là nhà đầu tư ngoại trước tiên của doanh nghiệp với tỷ lệ chiếm hữu 3,55% vốn cổ phần. Thời gian ưu đãi cổ tức kéo dài 6,5 năm với tỷ trọng nhất định là 5,5%/năm trong 1,5 năm trước tiên, các năm tiếp theo sẽ theo thỏa thuận giữa Công ti và DEG.

Cục bộ số lượng cổ phần giảm giá này sẽ không có quyền biểu quyết nhưng có thể được chuyển đổi thành cổ hủ phần phổ quát theo yêu cầu của nhà đầu tư tham gia bất kỳ thời điểm sau ngày sản xuất. Giá chuyển đổi sẽ do Công ti và chủ đầu tư thỏa thuận tại thời điểm biến đổi và không vượt quá 38.000 đồng/cp. Cổ lỗ phần giảm giá sẽ bị hạn dè bỉu chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày phát triển.

Với giá bán thành công bình quân 30.000 đồng/cp, cao hơn 67,6% giá cũ kĩ phiếu đang giao dịch trên hoạt động mua bán của SBT trong thời điểm hiện tại. Được nhân thức, trong sự phù hợp tác vĩnh viễn, DEG không chỉ hỗ trợ về vốn mà còn ý tưởnrg, kinh nghiệm quản trị cũng như phương thức vận hành và hoạt động buôn bán.

Tổng thể số tiền chiếm được trong khoảng việc chào bán riêng biệt sẽ được SBT sử dụng để tái tài trợ một phần cho các khoản mượn can dự tới vụ mua bán sáp nhập nhà máy luyện các con phố công suất 7.500 tấn mía/ngày cùng vùng nguyên liệu rộng hơn 7.000 hecta tại Attapeu, Lào, song song tài trợ chi tiêu đầu tư cho hoạt động cơ giới hóa, mở mang chế biến đường organic tại gia máy này. Khoản đầu tư trong khoảng DEG sẽ góp đa phần trong công đoạn dịch chuyển cơ cấu vốn theo hướng dài hạn nhằm đảm bảo nguồn lực bất biến cho quá trình sản xuất bền vững của SBT.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: gia dat saigon
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét