Thành phố Hồ Chí Minh: Điều chỉnh giá thuê đất trong Khu Kĩ nghệ cao

Chi tiết, đối với đất có mục đích sử dụng là kinh doanh phục vụ, thương nghiệp, nơi nghỉ ngơi, nhà hàng, nhà ở chuyên gia, văn phòng khiến cho việc và cho thuê và dịch vụ kĩ nghệ cao, tầm giá thuê trong khoảng 36.743 đồng/m2/năm tới 134.640 đồng/m2/năm.

Đối với đất sử dụng để xây dựng chợ nhanh, khu chợ thương nghiệp dịch vụ bán hàng định hình giá, siêu thị xăng dầu, bến xe, đất hậu cần, khu bảo thuế, ngoại quan, cơ sở công nghệ đấu nối, giá bán thuê trong khoảng 36.743 đồng/m2/năm tới 91.080 đồng/m2/năm.

Đối với đất sản xuất, buôn bán phi nông nghiệp chẳng hề là đất thương nghiệp, dịch vụ, chi phí trong khoảng 21.383 đồng/m2/năm đến 62.100 đồng/m2/năm. Còn đất dùng vào mục đích công cộng có mục đích buôn bán, giá bán từ 21.383 đồng/m2/năm đến 62.100 đồng/m2/năm.

Lúc trước, hàng chục đơn vị mong muốn được đầu cơ tham gia Khu kĩ nghệ cao TPHCM (SHTP) nhưng chưa được ưng ý bởi bảng giá cho thuê đất chưa được cấp có thẩm quyền phê phê duyệt.

Cụ thể, theo pháp luật của Luật Đất đai, đơn giá thuê đất hàng năm được ổn định trong 5 năm. Giá cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có giá cho thuê đất tại SHTP, đã hết hiệu lực trong khoảng 9/4/2018. Việc chưa có bảng giá đất mới đã ảnh hưởng đến hoạt động của chủ đầu tư đã được cấp giấy đạt yêu cầu đạt yêu cầu đầu cơ trong khoảng năm 2017 tới nay.

Do đó, đầu tháng năm/2019, Ban điều hành SHTP đã có văn phiên bản gửi UBND TPHCM về việc lâm thời ứng dụng tầm giá cho thuê đất và trợ thì tính tiền bồi hoàn giải phóng mặt bằng. Trong văn bản này, đại diện của SHTP cho rằng, việc ban hành quyết định mức trợ thì tính tiền thuê đất hàng năm trong SHTP để nhà đầu tư có cơ sở vật chất nộp vào ngân sách nhà nước trong thời điểm chờ bảng giá đất mới là cần thiết.

Ban điều hành cũng đòi hỏi chủ đầu tư chắc chắn thanh toán số tiền thuê đất chênh lệch (nếu như có) khi UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành bảng giá đất trong SHTP công đoạn 2020 - 2025.

Nam Phong

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: bat dong san
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét