PVN có 200.000 tỷ đồng tiền gửi nhà băng, kiểm toán ko kể khoản lỗ luỹ kế 4.750 tỷ của PVTex và hàng loạt vấn đề quan trọng

Thu nhập tăng 3 năm liên tục

Theo số liệu được báo cáo, năm 2018 doanh thu sau kiểm toán của PVN đạt 321.593 tỷ đồng, tăng 53.805 tỷ so với năm trước, tương đương mức tăng 20%. Doanh thu vốn đầu tư của cơ quan đạt 17.472 tỷ đồng, chi tiêu vốn đầu tư 7.208 tỷ đồng, tăng 33%. Ngoài ra đó, chi tiêu bán hàng ở mức 5.187 tỷ đồng, giảm 1%; chi tiêu quản lý đơn vị ở mức 9.216 tỷ đồng, giảm 3,4%.

PVN có 200.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, kiểm toán ngoại trừ khoản lỗ luỹ kế 4.750 tỷ của PVTex và hàng loạt vấn đề quan trọng - Ảnh 1.

Thu nhập của PVN và thu nhập tài chính (Tỷ đồng)

Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán của PVN năm 2018 đạt 38.639 tỷ đồng, tăng 1.452 tỷ đương đương tăng gần 4%.

PVN có 200.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, kiểm toán ngoại trừ khoản lỗ luỹ kế 4.750 tỷ của PVTex và hàng loạt vấn đề quan trọng - Ảnh 2.

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) và Biên lãi gộp của PVN

Tổng tài sản của PVN tính đến cuối năm 2018 đạt 824.803 tỷ (khoảng 35,55 tỷ USD), tăng 4,8%).

Vốn góp của Nhà nước ở PVN hiện giờ là 281.500 tỷ đồng (12,13 tỷ USD). PVN hiện đang mượn nợ ngắn hạn 119.727 tỷ và nợ dài hạn 75.460 tỷ (tổng nợ khoảng 8,4 tỷ USD).

Tổng tiền và tương đương tiền của PVN ở thời gian cuối năm 2018 đạt 63.963,6 tỷ đồng, tiền gửi nhà băng 141.604 tỷ, như vậy PVN đang có khoản tiền trên 205.000 tỷ đồng, chiếm giữ 1/4 tổng tài sản. Khoản tài chính vĩ đại này mang về cho Tổ chức thu nhập vốn đầu tư hơn 17.400 tỷ đồng mỗi năm.

Trên công bố kiểm toán của PVN, Deloitte đã đưa ra quan niệm ngoại trừ về các nhân tố sau:

Chưa có cơ sở vật chất bình chọn lợi ích kinh tế của dự án tìm kiếm dò hỏi dầu khí tại Lô 67 Peru

PVN đang ghi kiếm được trên khoản mục "Chi tiêu trả trước dài hạn" các chi phí tìm kiếm, thăm dò và phát triển dầu khí chưa phân bổ của Lô 67 Peru tại ngày 31/12/2018 là 7.047,5 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước là 10.760,8 tỷ đồng). PVN vẫn đang trong thời kỳ bình chọn công nghệ và hiệu quả kinh tế cho công đoạn tái phát động hai thác, xác định lộ trình và ý tưởnrg triển khai với lô 67 Peru các công đoạn tiếp theo. Kiểm toán không thể doanh thu được các bằng cớ phù hợp can dự tới tài năng mang lại ích lợi kinh tế trong mai sau của các khoản chi phí trả trước dài hạn này.

Không thu thập được bằng cớ bình chọn lợi ích kinh tế của hoạt động tham gia khai thác lại lô Junin 2 tại Venezuela

Công ti con của PVN, công ty TNHH Nhà nước một thành viên - Tổng công ti dò xét khai thác dầu khí (PVEP) ghi nhận trên Bảng bằng vận kế toán phù hợp nhất khoản đầu tư vào tổ chức kinh doanh liên doanh Petromacareo 1.583 tỷ và khoản phí nhập cuộc đầu cơ khai thác lại lô Junin 2 (Venezuela) khoảng 7.336 tỷ. PVEP đã trích lập đề phòng đầu tư tài chính dài hạn 418,8 tỷ cho khoản chi tiêu này. Tất nhiên kiểm toán không tích lũy được bằng chứng can dự tới kỹ năng đem đến lợi ích kinh tế trong tương lai của các khoản phí trên.

PVTex lỗ lũy kế 4.750 tỷ, nợ quá hạn thanh toán 1.400 tỷ

Tổ chức kinh doanh con của PVN, CTCP hóa dầu và xơ sợi Dầu khí (PVTex) tại ngày 31/12/2018 bị âm vốn lưu động (của nả ngắn hạn tí hon hơn nợ ngắn hạn) gần 2.616 tỷ. Lỗ lũy kế của công ty này là gần 4.750 tỷ, vượt quá vốn góp của chủ chiếm hữu.

Tổng của nả khoảng 5.236,7 tỷ đồng, nợ phải trả 7.726,5 tỷ đồng, trong đó dư nợ dài hạn của PVTex tại BIDV được PVN bảo lãnh là 5.124,7 tỷ đồng. Số dư các khoản mượn và nợ quá hạn chưa được thanh toán tại cuối năm 2018 là gần 1.400 tỷ đồng. PVTex đang làm cho việc với các nhà thầu và cơ quan nhà nước để xác định giá trị quyết toán công trình Nhà máy đóng chai Xơ sợi Polyester Đình Vũ. Các yếu tố này dẫn tới nghi vấn về tài năng hoạt động liên tục của PVTex.

PVCombank được kiểm toán bởi tổ chức khác

Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công chúng vietnam (PVCombank) hợp nhất vào PVN với tổng tài sản 140.545 tỷ đồng, nợ phải trả 130.327,7 tỷ đồng. Doanh thu thuần 8.269 tỷ, lợi nhuận trước thuế 88 tỷ. Tuy nhiên do một tổ chức kiểm toán khác kiểm toán PVCombank nên Deloitte không doanh thu được bằng cớ can dự tới các thông tin tài chính của PVCombank.

Giá trị tài sản được bàn giao trong khoảng cơ quan kĩ nghệ Tàu thủy vn đều về 0 hoặc âm

PVN tạm ghi kiếm được giá trị xây đắp cơ bản dở dang tại các dự án và khoản đầu tư tham gia các công ty con được bàn giao từ Cơ quan công nghiệp Tàu thủy vn (nay là Tổng tổ chức kinh doanh Công nghệ Tàu thủy vn SBIC) là 695 tỷ và 0 đồng, song song ghi nhận phải trả SBIC số tiền tương ứng trên trương mục phải trả ngắn hạn khác.

Tới ngay 31/12/2018, PVN chưa đối trừ hết số tiền đã trả tiền cho SBIC liên quan tới việc bàn giao các dự án trên là 720 tỷ và phản ảnh trên khoản mục phải thu ngắn hạn khác.

Công bố nguồn vốn thích hợp nhất của tổ chức kinh doanh TNHNN MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), công ti được bàn giao trong khoảng SBIC, được hợp nhất vào báo cáo tài chính của PVN có tổng tài sản 5.875 tỷ nhưng trị giá của nả thuần âm 1.258 tỷ. Kiểm toán chẳng thể tích lũy được kỹ năng tiếp diễn hoạt động của DQS và các tài liệu về việc nhận bàn giao các doanh nghiệp của SBIC về PVN.

Tâm An

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dịch vụ bất động sản
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét