Nhà máy di dời khỏi nội thành: Cần giễu cợt tài để đơn vị chịu “nhả” đất tiến thưởng

Việc bàn giao lại quỹ đất sau di dời cho thị trấn tại các cơ sở đã thực hiện di dời căn bản do đơn vị chủ động thi hành. Theo đó, cần ban hành dè bỉu tài, qui định buộc phải việc bàn giao lại quỹ đất sau khi di dời để thị trấn dành đầu tiên xây dựng, phát hành công trình công cộng.

Trong công bố gửi Bộ Xây dựng về lịch trình di dời các bộ ngành nghề hạ tầng ô nhiễm, hạ tầng công nghiệp ra khỏi nội thành, UBND thị trấn Thủ đô cho biết, ngay sau khi Luật Thủ đô có mặt trên thị trường, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 130 ngày 23/1/2015 giao các bộ, ngành nghề chủ trì xây dựng danh mục, mục tiêu, lộ trình và giải pháp di dời tập đoàn, cơ sở giáo dục, cơ sở vật chất y tế ra khỏi nội đô.

song song giao UBND thành phố chủ trì xây dựng danh mục, chỉ tiêu, lịch trình và biện pháp di dời các cơ sở công nghiệp ra khỏi nội thành.

Tất nhiên, cơ bản công việc di dời tới nay vẫn còn chậm rãi và còn phổ quát vướng bận bịu, khó khăn.

Theo báo cáo, tới nay, danh mục, chỉ tiêu, lộ trình và biện pháp di dời công ty, hạ tầng giáo dục, y tế ra khỏi nội đô chưa được các bộ ngành khai triển, trình Thủ tướng phê duyệt.

UBND đô thị cũng nhắc tới hiện trạng, quỹ đất sau di dời được dùng làm cho hạ tầng 2 hoặc lập công trình đầu tư xây dựng buôn bán, thương mại (trên cơ sở vật chất quan điểm chấp nhận của Thủ tướng Chính phủ), trạng thái không bàn giao quỹ đất sau di dời cho đô thị để quản lý, khai thác sử dụng để bổ sung hạ tầng xã hội, hạ tầng khoa học cho địa phương.

Cội nguồn căn bản được đưa ra danh sách là do tài chính chấp hành cho công tác di dời quá lớn, thiếu cơ chế, chế độ dùng quỹ đất của hội sở sau khi di dời, hình thức huy động nguồn lực đầu cơ; sự phối phù hợp các đối tác liên quan và chưa có sự tham gia cuộc quyết liệt của các bộ lĩnh vực, cấp chính quyền.

Theo UBND thành phố, công việc di dời các cơ sở kĩ nghệ, đóng chai gây ô nhiễm còn chậm chạp, manh mún do chạm mặt nhiều gian truân, vướng bận bịu về tài chính, cách thức, chế độ hỗ trợ, chế độ di dời; việc bàn giao lại quỹ đất sau di dời cho thị trấn tại các cơ sở vật chất đã thực hiện di dời cốt yếu do doanh nghiệp chủ động thực hiện.

Về các biện pháp, UBND đô thị kiến nghị Bộ Xây dựng tổng thích hợp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo các Bộ ngành phối thích hợp với UBND thị trấn và các doanh nghiệp can hệ sớm hoàn chỉnh các quy hoạch lĩnh vực, danh mục, chỉ tiêu, lộ trình và giải pháp di dời các tập đoàn, công ty, cơ sở vật chất y tế, cơ sở vật chất giáo dục ra ngoài khu vực nội đô.

Đồng thời, ban hành cơ chế khuyến khích đơn vị chuyển đổi ngành nghề nghề, chuyển mục đích dùng đất phù hợp với quy hoạch hoặc tình nguyện di dời; ban hành dè bỉu tài, luật pháp đề nghị việc bàn giao lại quỹ đất sau khi di dời ra ngoài khu vực nội thành để đô thị dành đầu tiên xây dựng, tạo ra công trình công cộng, cây trồng, bãi đỗ xe, tòa tháp hạ tầng xã hội và kỹ thuật thị trấn, sản xuất kinh tế phố hội của Hà Nội.

UBND đô thị cũng kiến nghị Bộ Xây dựng phối phù hợp với các bộ ngành nghề bắt buộc Thủ tướng Chính phủ yếu tố chỉnh bổ sung thẩm quyền phê ưng chuẩn danh mục hạ tầng nhà, đất phải di dời do gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị.

Theo lên tiếng của UBND thành phố, về cơ bản các hạ tầng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đều đang tiếp diễn sử dụng cơ sở cũ. Riêng Trường Đại học y tế tập thể tại số 138B Giảng Võ, quận Ba Đình đã được di dời tới vị trí mới tại huyện Bắc Từ Liêm, vị trí này thi hành theo dự án phù hợp đồng BT. Thị trấn cũng đã bố trí quỹ đất dồn vào một chỗ tại khu vực Tây Hồ khoảng 20ha và Mễ Trì khoảng 55 ha để di dời hội sở các bộ ngành nghề.

Về di dời các hạ tầng công nghiệp, 67 hạ tầng công nghiệp phải di dời đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dựng nhà đất, khu vui chơi, hạ tầng kỹ thuật, đất phục vụ thương nghiệp với quy mô 102,07 ha, trong đó 39,33ha cho nhà đất, còn lại cho khu vui chơi và hạ tầng khoa học, dịch vụ. 27 cơ sở vật chất kĩ nghệ phải di dời cũng đã được UBND đô thị ưng ý chủ trương hoặc phê ưng chuẩn quy hoạch chuẩn y chuyển mục đích sử dụng đất với tổng quy mô hơn 38,6ha.

Sở Tài nguyên và Không gian cũng đã cùng các sở lĩnh vực và 12 huyện tổng phù hợp, chuẩn hoá danh mục, số lượng các cơ sở đóng gói gây ô nhiễm không gian buộc phải di dời tại 12 quận là 117 hạ tầng.


Xem thêm: dịch vụ bất động sản
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét