Luật pháp sử dụng - CafeLand.Vietnam

Tin báo đầu cơ BĐS CafeLand xin cám ơn khách hàng đã vồ cập và có ước muốn dùng phục vụ trên CafeLand.

Trước khi bắt đầu dùng phục vụ CafeLand xin mời bạn hãy đọc chu đáo “Luật pháp thoả thuận” này. Việc sử dụng hoặc tróc nã cập tham gia website CafeLand sẽ được hiểu là sự ưng ý và đồng ý ràng buộc vào “Luật pháp thoả thuận”.

“Điều khoản thoả thuận” này được ký kết bởi Báo chí CafeLand với bất kỳ một tư nhân hoặc đơn vị, những người truy cập hoặc dùng hệ thống website CafeLand.vietnam (được gọi chung là "bạn").

CafeLand.vietnam là tạp chí đầu cơ BĐS trên mạng Internet, được kiến tạo cho phép tin tức về hoặc can dự tới lĩnh vực BĐS, bao gồm cả việc những người dùng đăng thông tin tậu/bán/thuê/cho thuê bất động sản do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người dùng đó. CafeLand.vietnam do Tổ chức kinh doanh cổ phần Tiếp Thị Phồn thịnh Phát chiếm hữu và điều hành. CafeLand.Việt Nam chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn phiên bản, đồ hoạ, các liên kết, item nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, đoạn ghi hình, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi phổ biến là "nội dung") được định dạng, công ty và thu thập dưới rộng rãi cơ chế khác nhau mà người sử dụng có thể truy nã cập tới được, gồm thông tin trên Tạp chí CafeLand mà người sử dụng có thể đổi mới được, chả hạn như đăng thông tin mua/bán/thuê/cho thuê BĐS, vận tải lên các tập tin đa dụng cụ.

1. Đạo đức người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ tầm nã cập và dùng Báo chí CafeLand với các mục đích hợp lí. Bạn có trách nhiệm tuân hành mọi nhân tố luật, các quy giễu cợt, nguyên tắc và các luật pháp gắn liền với việc bạn dùng Báo chí CafeLand. Truy vấn cập đến website CafeLand.vn, bạn đồng ý sẽ không:

- Hạn giễu cợt hoặc ngăn cản người dùng khác dùng và hưởng các tác dụng tương tác.

- Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, bắt nạt doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không chính xác, bao gồm PR tin tức góp phần hay động viên hành vi tội lỗi, gây ra nghĩa vụ pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, giang sơn hay luật quốc tế nào.

- Gửi hay chuyển các thông tin, ứng dụng, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền tây riêng hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bạn dạng quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các item phái sinh mà không được sự chuẩn y của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.

- Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất cứ có chứa virus hoặc một nhân tố gây hại khác.

- Đổi mới, khiến cho hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các công cụ khác mà chẳng hề là nội dung thuộc sở hữu của bạn.

- Tuyên bố có địa chỉ với hay phát ngôn cho một công ty, hiệp hội, thể nhạo báng hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối địa chỉ đó.

- Vi phạm một quy tắc, chế độ hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp phục vụ Internet cho bạn hay các phục vụ trực tuyến.

2. Các quyền chiếm hữu trí não

- Bạn thừa nhận Nội dung trên Tạp chí CafeLand nói tầm thường do CafeLand.Việt Nam, các phóng viên, hợp tác viên về nội dung ("Hiệp tác viên"), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người dùng khác cung cấp. Bạn công nhận website CafeLand.vietnam chuẩn y truy tìm cập tới Nội dung được kiểm soát an ninh bạn dạng quyền, tên thương nghiệp và các quyền chiếm hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí não) ("Quyền Chiếm hữu Trí óc"), và công nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là thích hợp lệ và được bảo vệ trên mọi dụng cụ truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí não hiện hành khác.

- Bạn chẳng thể đổi mới, sao chép, mô phỏng, truyền, phân chia, thông báo, phát triển các vật phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương nghiệp bất kỳ phần nào của nội dung, tổng thể hay từng phần, dù rằng bạn có thể: (i) tạo vài lượng có lí các phiên bản sao dưới dạng số hoặc cách thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy hỏi cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một vài lượng hợp lý các bản sao nội dung, cục bộ hay từng phần, ở dạng bạn dạng in hoặc bạn dạng điện tử để sử dụng nội bộ. Bất cứ bạn dạng sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng chẳng thể chuyển đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chả hạn như hồ hết các thông tri về Quyền Chiếm hữu Trí óc, và các nguồn tin tức thuở đầu cho "website CafeLand.Việt Nam " và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, Báo chí CafeLand, các cộng tác viên, hoặc những người dùng vẫn là những người chủ chiếm hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất cứ Quyền Sở hữu trí óc nào qua việc chuyển vận xuống hoặc in nội dung.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp

Bạn chỉ có thể chuyên chở lên vùng tương tác bất cứ hoặc truyền, gửi, báo cáo, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc duyệt y website CafeLand.Việt Nam phần nội dung, không dựa vào tham gia bất kỳ Quyền Chiếm hữu trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Chiếm hữu trí não có sự giao cho rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên Báo chí CafeLand mà không có hạn giễu cợt gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người chiếm hữu bản quyền không phải là bạn phải hẳn nhiên câu như "do [tên người chủ sở hữu] sở hữu phiên bản quyền; được sử dụng theo giao cho".

Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp thuận và/hoặc chắc chắn rằng, chủ chiếm hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là hàng ngũ thứ ba, đã cho Báo chí CafeLand quyền và giấy phép chẳng phải thanh toán bản quyền, vĩnh viễn, không thay đổi, không đào thải, không hạn nhạo báng để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, chấp hành và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp trái đất và/hoặc cấu kết nó với các công tác khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghiệp hiện nay hay sẽ tạo ra sau này theo lao lý trọn vẹn của Quyền Sở hữu trí tuệ bất cứ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép Tin báo CafeLand cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế giễu để thi hành bất cứ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô hình lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng chuẩn y Tạp chí CafeLand sử dụng tên và logo tổ chức kinh doanh vì các mục đích tiếp thị.

3. Các vùng tương tác

Bạn công nhận, Tạp chí CafeLand có thể chứa các vùng tương tác không giống nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi đến Báo chí CafeLand và tương tác thời gian thực giữa những người dùng. Bạn cũng hiểu rằng, Tin báo CafeLand không giữ vững các công bố, thông tin hoặc các tập tin được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, Báo chí CafeLand có thể cho bạn và những người dùng khác tài năng tạo và điều hành một vùng tương tác.

Tuy nhiên, website CafeLand.Việt Nam, công ti mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, viên chức, những người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc dùng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi “Lao lý thoả thuận” này và các quy tắc bổ sung bất cứ, hoặc bởi các giấy tờ hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người dùng khác tạo lập. Bạn công nhận rằng, website CafeLand.vn chẳng thể và không có nhu cầu gạn lọc các thông tin trước.

Tin báo CafeLand không chịu nghĩa vụ với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, chuẩn y hoặc giám sát nội dung bất cứ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng Tạp chí CafeLand có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi khi để lộ thông tin nào đó nếu như cần thiết theo đòi hỏi qui định, hoặc đòi hỏi khác của Chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ bản thân mình hay những người dùng khác. Ví như được công bố nội dung dẫn ra không phù hợp với bạn dạng Thỏa thuận này, Tin báo CafeLand có thể cẩn trọng thăm dò và xác định để sa thải, hoặc đòi hỏi người dùng bỏ nội dung đó. Tin báo CafeLand giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt thông tin hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc sa thải nội dung bất cứ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của bản thân, chúng tôi nghĩ là (i) vi phạm các pháp luật tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất cứ khác nằm trong chế độ của Tạp chí CafeLand vẫn còn hiệu lực vào lúc đó, (ii) bất lợi với các quyền của đại chúng sử dụng, của Báo chí CafeLand hoặc các đội ngũ thứ ba khác, (iii) vi phạm luật hiện hành hoặc (iv) những yếu tố không hay khác.

4. Chấm dứt

Quyền độc nhất của bạn thiên nhiên thỏa mãn với mọi chế độ, nguyên lý lãnh đạo hay hành động thực tế của Tin báo CafeLand trong điều hành trang web, hoặc mọi đổi mới về nội dung là dừng sự tầm nã cập tới website CafeLand.Việt Nam . Báo chí CafeLand có thể xong xuôi hoặc tạm thời ngưng sự truy hỏi cập của bạn tới gần như hay phần bất cứ của website CafeLand.Việt Nam mà không lên tiếng với các hành động khi Báo chí CafeLand tin là vi phạm “Luật pháp thỏa thuận” này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên lý chỉ huy mà Tin báo CafeLand đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là vô ích tới Tạp chí CafeLand và những người dùng khác.

Tin báo CafeLand với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và xong xuôi “Luật pháp ký hợp đồng” này mà không báo cáo vào bất kỳ lúc nào và vì bất cứ nguyên do nào theo đặc quyền của bản thân. Trong trường thích hợp hoàn thành, bạn không còn được phép tróc nã cập đến website CafeLand.vn nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn dè bỉu của bạn về nội dung đươc chuyển vận xuống từ Tạp chí CafeLand, cũng như những khước từ về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn trị giá.

5. Các đoàn kết

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các vật phẩm và dịch vụ có trên Báo chí CafeLand, CafeLand.vn , tổ chức kinh doanh mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, viên chức, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu bổn phận với nội dung, hàng hóa hoặc các phục vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc trong khoảng Tạp chí CafeLand. Đa số nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy tìm cập được trên Internet bởi bên thứ ba chủ quyền và không phải là một phần của Báo chí CafeLand hoặc được kiểm soát bởi Ban biên tập. Tin báo CafeLand không xác thực và cũng không chịu bổn phận về tính đúng mực, tính toàn diện, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được gắn kết đến hoặc trong khoảng Tạp chí CafeLand mà đó là nghĩa vụ độc nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc dùng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn.

Website CafeLand.vn  công ti mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc dùng hoặc sự tin tưởng của bạn tham gia mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ website CafeLand.Việt Nam.

6. Bồi hoàn

Bạn đồng ý thanh toán và miễn cho website CafeLand.Việt Nam, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, viên chức, những người làm mướn và các đại lý tương ứng phần nhiều các trách nhiệm pháp lý, các quyền được yên cầu và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Pháp luật ký hợp đồng” này, từ chính sách bất cứ khác, trong khoảng việc dùng hay truy cập của bạn đến Tin báo CafeLand hoặc site internet đựơc gắn kết tới hoặc trong khoảng website CafeLand.vietnam , hoặc về việc truyền nội dung bất cứ trên Tạp chí CafeLand.

7. Sử dụng dịch vụ tậu điểm CL thanh toán trực tuyến

Tin báo CafeLand sử dụng cổng thanh toán online mua điểm CL trên Siêu Thị Nhà Đất phê chuẩn ví điện tử Ngân Lượng cung ứng là doanh nghiệp có uy tín trên hoạt động mua bán Việt Nam mà CafeLand đã kiểm định sự bảo mật của đơn vị này đối với việc thanh toán trực tuyến mà CafeLand đã sắm phục vụ. Trong quá trình điều hành nếu có sự có lỗi bảo mật thông tin của bạn hay có sự không may nào khác thì phía Ngân Lượng hoàn toàn chịu bổn phận với bạn và trước luật pháp Việt Nam. Sự tương tác trả tiền trực tuyến không nằm trên hệ thống của CafeLand hay nói cách thức khác là không nằm trên sự giữ vững bảo mật của CafeLand nên mọi rũi ro khác CafeLand hoàn toàn không chịu trách nhiệm khi bạn nhập cuộc vào thanh toán trực tuyến.

8. Các vấn đề khác

“Điều khoản thoả thuận” này bao gồm toàn thể sự thoả thuận giữa Báo chí CafeLand và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đó về chủ đề này. Báo chí CafeLand có thể xét lại “Luật pháp thoả thuận” này hoặc mọi chế độ khác tham gia bất cứ lúc nào và nhiều lúc, sự để ý lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi công bố về sự chú ý lại đó ở nơi dễ thấy trên website CafeLand.vn. Bạn đồng ý xem xét lại “Điều khoản thoả thuận” này định kỳ để nắm bắt về những yếu tố đã được sửa lại đó. Giả dụ bạn không ưng ý các sửa đổi này, bạn phải thôi truy tìm cập tới website CafeLand.vn. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc dùng Tạp chí CafeLand sau lên tiếng về mọi sửa đổi tương tự sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận số đông các sửa đổi tương tự.

Việc website CafeLand.vn không thể yên cầu hoặc buộc thi hành chặt chẽ mọi pháp luật của “Pháp luật thoả thuận” này sẽ không được coi là sự chối từ quy định hay quyền bất kỳ.

Ban biên tập CafeLand


Đọc thêm: mua dat
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét