Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ hủ tức bằng tiền tỷ trọng 5%, tạm thời dừng chia cũ kĩ tức bằng cổ lỗ phiếu tỷ lệ 20%

Tổng Công ti Sản xuất thành phố Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán KBC) báo cáo Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ hủ tức năm 2018.

Trả cũ kĩ tức bằng tiền tỷ lệ 5%

Theo đó, Kinh Bắc City thống nhất ngày 25/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ lỗ đông chi trả cổ tức đợt 2 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng cũ rích đông sở hữu 1 cũ rích phiếu được nhận về 500 đồng. Thời điểm thanh toán 29/11/2019.

Tương tự với gần 470 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Kinh Bắc City sẽ chi khoảng 235 tỷ đồng trả cổ lỗ tức lần này cho cũ rích đông. Nguồn vốn chi trả lấy từ lãi sau thuế chưa phân chia của tổ chức kinh doanh tính đến 31/12/2019 trên BCTC kiểm toán năm 2018.

Lúc trước ngày 15/7/2019 Kinh Bắc City đã chốt danh sách cũ kĩ đông trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ trọng 5%. Tính cả lần này cổ hủ đông tổ chức kinh doanh kiếm được 10% cũ rích tức cho năm 2018.

Trợ thời dừng phương thức chia cổ tức bằng cổ phiếu

Hình như đó Kinh Bắc City cũng quyết định tạm dừng việc chi trả cổ tức bằng cũ rích phiếu tỷ trọng 20% theo Quyết nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã phê duyệt.

Căn do là để bảo đảm cũ rích phiếu không bị sức ép pha loãng, giảm nỗi lo cho cũ rích đông, phù hợp với tình hình thực tế và triển vọng phát triển của doanh nghiệp.

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tạm dừng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 1 năm cách đây không lâu.

Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh, năm 2018 Kinh Bắc City đạt hơn 2.491 tỷ đồng thu nhập, gấp đôi năm lúc trước. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt mức phát triển 30,7%, lên gần 809 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cũ kĩ đông công ti mẹ đạt 746 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2018 Kinh Bắc City còn hơn 3.650 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân chia. Hình như còn 989 tỷ đồng thặng dư vốn cũ kĩ phần và giữ số cổ lỗ phiếu quỹ trị giá 364 tỷ đồng.

Dường như đó, tính riêng 6 tháng đầu năm 2019 thu nhập thuần đạt 1.570 tỷ đồng, tăng 56,4% so với cùng kỳ, còn lãi sau thuế đạt 513 tỷ đồng, tăng 90% so với lợi nhuận thực hiện được 6 bốn tuần đầu năm 2018.

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tạm dừng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% - Ảnh 2.

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: bat dong san
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét