Không hề Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, đây mới là địa phương có thu nhập khi đi khiến việc cho các doanh nghiệp cao nhất cả nước

Tổ chức vn là khu vực kinh tế đóng góp cần thiết nhất vào diện tích và vận tốc tăng trưởng kinh tế của giang sơn. Cho nên để đáp ứng đòi hỏi của các nhà quản lý, phân tích sử dụng tin tức dịch vụ mục tiêu tạo ra công ty cả nước và các địa phương, trong khoảng năm 2019 Bộ Chiến lược và Đầu tư (Tổng cục Báo cáo) soạn và báo cáo Sách trắng tổ chức vietnam thường niên.

Theo thống kê của Sách trắng, thu nhập bình quân 04 tuần một công lao khiến cho việc trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD cả nước giai đoạn 2016-2017 đạt 7,89 triệu tiền việt, tăng 34,2% so với doanh thu bình quân thời kỳ 2011-2015.

Với năm 2017, doanh thu bình quân bốn tuần một công sức của các công ty đang hoạt động có kết quả SXKD năm 2017 đạt 8,3 triệu tiền việt, tăng 10,1% so với năm 2016. Chi tiết mức doanh thu được tính toán theo các ngành nghề, khu vực như sau:

Xét theo khu vực kinh tế: Khu vực phục vụ có mức thu nhập bình quân một công tích một tháng năm 2017 đạt cao nhất với 9,41 triệu đồng, tăng 12,5% so với năm 2016 (trong đó, ngành nghề hoạt động vốn đầu tư, ngân hàng và bảo hiểm có mức doanh thu bình quân công sức đạt cao nhất trong các đơn vị quản lý kinh tế với 21,6 triệu đồng); khu vực công nghệ và xây đắp đạt 7,76 triệu tiền việt, tăng 8,5% (trong đó lĩnh vực đóng hộp và phân phối điện có mức thu nhập bình quân đạt cao nhất với 16,1 triệu tiền việt); khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức thấp nhất trong các khu vực kinh tế với 5,25 triệu đồng, tăng 3,9% so với năm 2016.

Theo loại hình doanh nghiệp: Khu vực đơn vị nhà nước có mức doanh thu bình quân bốn tuần một công lao trong năm 2017 đạt cao nhất với 11,91 triệu tiền việt, tăng 4,4% so với năm 2016 (trong đó, khu vực công ty 100% vốn nhà nước đạt 11,35 triệu tiền việt, tăng 0,8%); khu vực đơn vị FDI đạt 9,04 triệu tiền việt, tăng 6,2%; khu vực đơn vị ngoài nhà nước mặc dầu có mức doanh thu của người công sức thấp nhất trong 3 loại hình doanh nghiệp năm 2017 với 7,37 triệu đồng nhưng là khu vực có tốc độ cải thiện doanh thu cho người lao động mau lẹ hơn, tăng 15,1% so với năm 2016.

Không phải Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, đây mới là địa phương có thu nhập khi đi làm việc cho các doanh nghiệp cao nhất cả nước - Ảnh 1.

Theo địa phương: Các địa phương có mức thu nhập bình quân 04 tuần của người công tích trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD năm 2017 cao nhất cả nước là những địa phương thuộc các trọng tâm công nghệ, thực hiện thú vị đầu cơ nước ngoài hiệu quả những năm qua, gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 10,4 triệu đồng; đô thị Hồ Chí Minh 9,85 triệu đồng; Thủ đô 9,19 triệu đồng; Bắc Ninh 8,98 triệu tiền việt; Đồng Nai 8,82 triệu tiền việt; Thái Nguyên 8,74 triệu đồng; Quảng Ninh 8,29 triệu đồng; Bình Dương 8,19 triệu tiền việt…

Những địa phương có mức doanh thu bình quân 04 tuần của người công lao trong đơn vị năm 2017 dưới 5 triệu tiền việt, thấp nhất cả nước gồm: Bạc Liêu 4,17 triệu đồng; Điện Biên 4,32 triệu đồng; Sơn La 4,58 triệu đồng; Đắk Nông 4,64 triệu tiền việt; Đắk Lắk 4,74 triệu đồng; Thanh Hóa 4,91 triệu tiền việt.

Theo Thảo Nguyên

Trí Thức Trẻ


Xem tại: gia dat saigon
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét