Chấm dứt cho mượn ngoại tệ trung dài hạn để nhập cảng hàng hóa trong khoảng ngày mai (1/10)

Theo Thông tư 42/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung vài điều của Thông tư 24/2015/TT-NHNN, sau ngày 30/9/2019, các đơn vị tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài sẽ dừng cho vay ngoại tệ trung và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hoá, phục vụ nhằm phục vụ nhu cầu nội địa ngay cả khi khách hàng mượn có đủ ngoại tệ trong khoảng nguồn thu chế biến, buôn bán.

Trước đó, các khoản vay ngoại tệ ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thi hành phương án sản xuất, buôn bán hàng hóa để dịch vụ ý định trong nước khi đối tượng mua hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu nhập đóng gói, buôn bán để trả nợ vay cũng đã xong xuôi kể trong khoảng 31/3/2019. 

Thông tư 42/2018/TT-NHNN nhằm chi tiết hóa chủ trương của Chính phủ về hạn dè bỉu hiện trạng "đô-la hóa" trong nền kinh tế, từng bước chấp hành lộ trình chuyển dần quan hệ vận động - cho vay sang quan hệ sắm - bán ngoại tệ. 

Tương tự, kể từ 04 tuần 10, theo pháp luật tại Thông tư 42/2018/TT-NHHNN, các Đơn vị tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài chỉ được để ý quyết định cho mượn bằng ngoại tệ đối với các yêu cầu vốn như sau:

- Cho mượn ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền du nhập hàng hóa, phục vụ nhằm thực hiện phương thức đóng hộp, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên thuỳ vietnam khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu nhập sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay;

- Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp mối lái nhập cảng xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu hàng năm để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập cảng xăng dầu khi tổ chức mối lái du nhập xăng dầu không có hoặc không có đủ nguồn thu nhập ngoại tệ trong khoảng hoạt động đóng gói, kinh doanh để trả nợ vay;

- Cho mượn ngắn hạn để đáp ứng các ý định vốn ở trong nước nhằm chấp hành cách thức đóng chai, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng mượn có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay. Khi được tổ chức nguồn đầu tư, chi nhánh nhà băng nước ngoài giải ngân vốn cho vay, đối tượng mua hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho doanh nghiệp nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho mượn theo chế độ giao dịch ân hận đoái giao ngay, trừ trường phù hợp nhu cầu vay vốn của đối tượng mua hàng để thực hiện giao dịch trả tiền mà qui định luật pháp đồng bạc trả tiền phải bằng ngoại tệ;

- Cho vay để đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu cơ được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy đạt yêu cầu đăng ký đầu cơ ra nước ngoài.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: bds
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét