Bộ Nguồn vốn đưa ra rộng rãi buộc phải mới về ngành kinh doanh bảo hiểm

Bộ Vốn đầu tư cho nhân thức, Luật số 42 sửa đổi, bổ sung một số yếu tố của Luật Buôn bán bảo hiểm, Luật Chiếm hữu trí óc đã được Quốc hội phê chuẩn ngày 14/6/2019 và có hiệu lực trong khoảng ngày 1/11/2019 để sửa đổi, bổ sung Luật Buôn bán bảo hiểm về phục vụ phụ trợ bảo hiểm và vài vấn đề của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Về căn bản, Luật số 42 đã bổ sung các nội dung chế độ qui định việc cung cấp, sử dụng phục vụ phụ trợ bảo hiểm và điều hành, giám sát đối với phục vụ phụ trợ bảo hiểm tại thị trường vietnam.

Thủ tướng cũng đã ban hành danh mục và cắt cử Bộ Nguồn vốn chủ trì biên soạn thảo văn phiên bản quy định cụ thể chấp hành Luật số 42 theo trình tự hồ sơ rút gọn.

Theo đó, Bộ Nguồn vốn soạn thảo Nghị định để sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định bao gồm: Nghị định 73 luật pháp cụ thể thực hiện Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số nhân tố của Luật Buôn bán bảo hiểm; Nghị định 98 qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành nghề buôn bán bảo hiểm, buôn bán xổ số và Nghị định 48 ngày 21/3/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 98P quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành kinh doanh bảo hiểm, buôn bán xổ số.

Dự thảo Nghị định bổ sung một điều vào Nghị định số 73 để quy định về điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với cá nhân trực tiếp thi hành hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong doanh nghiệp tương ứng với mỗi loại hình phục vụ phụ trợ bảo hiểm, chi tiết:

Đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động trả lời bảo hiểm, dự thảo luật pháp trình độ văn bằng, chứng chỉ tương đương với trình độ của tư nhân cung ứng phục vụ trả lời bảo hiểm chủ quyền là có văn bằng trong khoảng đại học trở lên về chuyên ngành nghề bảo hiểm hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên lĩnh vực khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm.

Đối với cá nhân trực tiếp thi hành hoạt động bình chọn không may bảo hiểm, dự thảo quy định là có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên lĩnh vực quản trị không may hoặc có văn bằng trong khoảng đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về đánh giá rủi ro bảo hiểm.

Đối với tư nhân trực tiếp thi hành hoạt động tính toán bảo hiểm, trình độ văn bằng là từ đại học trở lên và điều kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn thực hiện, theo hướng vấn đề kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với tư nhân trực tiếp thi hành hoạt động tính toán bảo hiểm trong công ty tương đương chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe và cao hơn tiêu chuẩn của chuyên gia tính toán ngừa và kỹ năng trả tiền của công ty bảo hiểm phi nhân thọ, công ty tái bảo hiểm.

Mức phạt lên tới 60-70 triệu tiền việt 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số vấn đề của Nghị định số 98 (đã được sửa đổi, bổ sung một vài vấn đề theo Nghị định số 48) để cụ thể hóa các hành vi và chế tài vận dụng đối với từng hành vi vi phạm trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm, cụ thể:

Bổ sung pháp luật các hành vi vi phạm về cung cấp phục vụ phụ trợ bảo hiểm, theo đó mức xử phạt được pháp luật áp dụng đối với tư nhân, mức xử phạt đối với tổ chức bằng nhì lần mức phạt tiền cá nhân đối với cùng hành vi vi phạm. Các hành vi vi phạm được bổ sung bao gồm:

Phạt tiền trong khoảng 20-30 triệu đồng đối với các hành vi: Không tuân theo quy chuẩn khoa học trong ngành nghề phục vụ phụ trợ bảo hiểm; vi phạm về các nghĩa vụ cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; cung cấp phục vụ phụ trợ bảo hiểm khi chưa ký hợp đồng cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không được lập thành văn phiên bản.

Phạt tiền từ 60-70 triệu tiền việt đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình phục vụ phụ trợ bảo hiểm được phép cung cấp; thi hành hoạt động phụ trợ bảo hiểm đột nhiên phục vụ yếu tố kiện hoạt động theo quy định quy định; đơn vị không có nhân cách pháp nhân cung cấp phục vụ phụ trợ bảo hiểm.

Chế độ xử phạt bổ sung là tước quyền dùng chứng chỉ trả lời bảo hiểm có thời hạn và đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có thời hạn, được qui định ứng dụng đối với từng hành vi vi phạm chi tiết.

T.Công

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: mua nha
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét