Báo cáo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy về công việc cán bộ

Cụ thể, Ban thường vụ Tỉnh giấc ủy Hòa Bình quyết định yếu tố động và bổ nhiệm thời hạn 5 năm bạn bè Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Bình đảm nhiệm Phó trưởng Ban Quản lý các KCN thức giấc.

Nhân tố động bạn hữu Ngô Ngọc Đức, Tỉnh giấc ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng chỉ định nhập cuộc Ban Thi hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2015- 2020, giới thiệu để HĐND Thị trấn bầu giữ chức Chủ tịch UBND đô thị Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Yếu tố động và bổ dụng thời hạn 5 năm đồng chí Trằn Hải Lâm, Chủ toạ UBND quận Kỳ Sơn đảm nhiệm Giám đốc Sở Xây đắp.

Luân chuyển bạn bè Bùi Quang đãng Điệp, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Không gian chỉ định nhập cuộc Ban Chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thơ Huyện ủy Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2015- 2020, giới thiệu để HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Yếu tố động bằng hữu Đinh Thị Thủy, Phó Chủ toạ Hội liên kết Thiếu phụ tỉnh đến kiếm được công việc tại Ban Dân vận Tỉnh giấc ủy để giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Thức giấc ủy.

PV

Theo Nhịp sống kinh tế/HoaBinh


Xem nhiều hơn: mua dat
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét