Đắk Lắk điều động, bổ nhiệm hàng loạt chỉ huy căn bản

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định phân công, vấn đề động ông Bạch Văn Mạnh, Tỉnh giấc ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh giấc ủy tới nhận công tác tại Sở Nội vụ (nhiệm vụ cụ thể do Chủ toạ UBND tỉnh quyết định) và làm cho Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Công ty Tỉnh giấc ủy từ ngày 1/10/2019.

Vấn đề động và bổ dụng ông Nguyễn Thượng Hải, Thức giấc ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đơn vị Thức giấc ủy giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk trong khoảng ngày 1/10/2019;

Nhân tố động và bổ nhậm ông Trần Đình Quế, Tỉnh giấc ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các công ty tỉnh giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk trong khoảng ngày 1/10/2019.

Hấp thu và bổ dụng ông Nai lưng Tuấn Anh, Thức giấc ủy viên, Chủ toạ Liên kết Phù hợp tác xã tỉnh giấc giữ chức Phó Trưởng ban Túc trực Ban Tổ chức Tỉnh giấc ủy Đắk Lắk trong khoảng ngày 1/10/2019;

Luân chuyển và chỉ định bổ sung ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Bí thơ gánh vác Tỉnh giấc Đoàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đảm nhiệm Phó Bí thư Thị xã ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 1/10.2019;

Điều động ông Hà Huy Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công ty Đảng ủy Khối các công ty tỉnh giấc tới kiếm được công tác tại Ban Dân tộc tỉnh giấc Đắk Lắk từ ngày 1/10/2019;

Điều động ông Đỗ Việt Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Rà soát Đảng ủy Khối các công ty tỉnh tới kiếm được công tác tại Quỹ đầu cơ và sản xuất Đắk Lắk trong khoảng ngày 1/10/2019.

Tại hội nghị, UBND tỉnh cũng báo cáo các quyết định của Chủ tịch UBND thức giấc Đắk Lắk về việc tiếp thụ và nhân tố động, bổ nhiệm cán bộ.

Cụ thể: Thu nạp và bổ nhậm ông Bạch Văn Mạnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức phận Giám đốc Sở Nội vụ, thời điểm 5 năm trong khoảng 1/10/2019 đến 1/10/2024;

Nhân tố động và bổ nhậm ông  Y Mơ Mlô, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời gian trong khoảng 1/10/2019 đến 1/10/2024;

Hấp thu và bổ dụng ông Đỗ Việt Tiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các tổ chức tỉnh giữ chức phận Phó Giám đốc Quỹ Đầu cơ và Phát triển Đắk Lắk, thời gian từ 1/10/2019 đến 1/10/2024.

Phân công ông Huỳnh Bài, Phó Chủ toạ Đoàn kết Thích hợp tác phố tỉnh cáng đáng điều hành Liên minh Hợp tác thị trấn tỉnh giấc Đắk Lắk từ ngày 1/10/2019 cho tới khi bầu chức danh Chủ tịch Câu kết Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk;

Yếu tố động ông È Tuấn Anh, Chủ tịch Hòa hợp Hợp tác phường tỉnh tới nhận công việc tại Ban Doanh nghiệp Thức giấc ủy từ 1/10/2019;

Tiếp nhận và bổ dụng ông Hà Huy Quang, Trưởng Ban đơn vị Đảng ủy Khối các tổ chức tỉnh giấc giữ chức phận Phó trưởng Ban Dân tộc thức giấc Đắk Lắk, thời gian từ 1/10/2019 đến 1/10/2024.

Y Vân

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem thêm: bds
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét