5 trường phù hợp đơn vị vỡ nợ được Quỹ bảo lãnh nguồn đầu tư cho DNNVV xem xét xoá nợ gốc

Thông tư pháp luật 5 trường thích hợp được xem xét giải quyết rủi ro, gồm:

-Đối tượng mua hàng bị thiệt hại về nguồn vốn, tài sản do thiên tai, thất bát, dịch bệnh, hỏa thiến, không may chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến đối tượng mua hàng không trả được nợ (gốc, lợi nhuận) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ đề nghị đã ký.

-Đối tượng mua hàng bị vỡ nợ theo pháp luật của qui định hiện hành.

-Nhà nước đổi mới chế độ làm cho ảnh hưởng đến hoạt động đóng gói sản phẩm của khách hàng, dẫn đến đối tượng mua hàng không trả được nợ (gốc, lợi nhuận) đúng hạn theo phù hợp đồng nhận nợ yêu cầu đã ký;

-Đối tượng mua hàng chạm mặt không may do khởi thủy khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động trực tiếp sản xuất kinh doanh, dẫn đến đối tượng mua hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo phù hợp đồng kiếm được nợ đề xuất đã ký;

- Khách hàng có khoản nợ xấu (trong khoảng lực lượng 3 đến nhóm 5) theo kết quả phân loại nợ theo qui định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong trường phù hợp: Đối tượng mua hàng bị thiệt thòi về nguồn vốn, tài sản do thiên tai, thất bát, dịch bệnh, hỏa thiến, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng tới hoạt động trực tiếp sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lợi nhuận) đúng hạn theo phù hợp đồng kiếm được nợ buộc phải đã ký; và khách hàng bị phá sản theo quy định của luật pháp hiện hành, thì được xem xét xóa nợ gốc.

Để được xóa nợ gốc, đối tượng mua hàng phải đáp ứng các nhân tố kiện sau: chạm chán gian khổ trong hoạt động làm hàng hóa dẫn tới kết quả sản xuất sản phẩm của nhị năm liền kề trước năm đề nghị xóa nợ gốc bị lỗ và còn lỗ lũy kế, không trả được một phần hoặc toàn bộ nợ gốc đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ buộc phải đã ký, có tổn thất về vốn, của nả. Trường hợp đối tượng mua hàng được xóa một phần nợ gốc phải có phương án sản xuất SP và phương án trả nợ còn lại khả thi sau khi được xóa một phần nợ gốc (trừ trường hợp đối tượng mua hàng bị vỡ nợ).

Ngoài ra, đối tượng mua hàng phải phục vụ vấn đề kiện: khoản nợ của đối tượng mua hàng đã được cơ cấu nợ, khoanh nợ, xóa nợ lợi nhuận hoặc chưa được cơ cấu nợ, khoanh nợ, xóa nợ lãi nhưng quỹ bảo lãnh nguồn đầu tư thẩm định, đánh giá ví như áp dụng giải pháp cơ cấu nợ, khoanh nợ, xóa nợ lãi thì đối tượng mua hàng cũng không trả được nợ gốc cho quỹ bảo lãnh tín dụng theo đúng cam kết; quỹ bảo lãnh nguồn đầu tư đã áp dụng giải pháp xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo pháp luật nhưng khách hàng vẫn còn phần nợ gốc còn lại chưa thu hồi được.

Thông tư có hiệu lực kể trong khoảng ngày 15/10/2019.

T.Công

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: gia nha dat
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét